Otázka čitateľa: Potrebujem poradiť so zvláštnym problémom, ktorý sa objavuje na mojom počítači. Vždy keď chcem napísať mäkčeň alebo dĺžeň na písmene, ktoré ho nemá, tak napíšem ˇˇdakujem alebo d´´lžeň. Na znakoch, ktoré ho už majú, ako č a š, je všetko v poriadku. Akonáhle chcem napísať mäkčeň alebo dĺžeň klávesom vedľa backspacu, objaví sa ako dva samostatné znaky. Pozeral som už snáď všetky nastavenia, ale neviem sa z toho vysomáriť. Ďakujem vám za radu.

Toto správanie neovplyvňuje žiadne nastavenie Windows.

V základe je dĺžeň a čiarka na našich klávesniciach tzv. mŕtvy kláves, ktorý po stlačení znak nevloží a len čaká na stlačenie nasledujúceho. Ak následne dorazí vhodné písmeno, ktoré dĺžeň alebo mäkčeň môže obsahovať, dodatočne sa modifikuje.

Napísaním ´A na klávesnici teda dostanete znak Á. 

Ak ale dorazí znak, ktorý nemôže byť modifikovaný, napríklad tým, že po stlačení mäkčeňa vložíte A , znak sa nemodifikuje a vložia sa oba. Vo výsledku sa teda objaví ˇA.

A to isté nastane, ak znak pre dĺžeň alebo mäkčeň stlačíte 2× po sebe. Prvý mäkčeň sa drží „mŕtvo“ v zálohe a akonáhle vložíte nevhodné nemodifikovateľné písmeno, objavia sa oba znaky naraz nezmenené. Vo výsledku teda napíšte ´´ alebo ˇˇ.

Najpravdepodobnejším vysvetlením vášho problému teda je, že sa tento kláves na vašej klávesnici zasekáva a odosiela dvojité stlačenie pri jednom dotyku, čo nie je nič nezvyčajné. Obvykle sa to ale stáva s inými písmenami, ktoré sú používané častejšie a prakticky aj na akomkoľvek inom pokazenom spínači, ako napríklad na tlačidlách myši (nechcený dvojklik po jednom stlačení).

Tento fakt ľahko otestujete napríklad tým, že sa skratkou ALT+SHIFT prepnete na anglické rozloženie klávesnice (ak ju v systéme máte vloženú), kde tento kláves reprezentuje živé znaky + a =. Po stlačení teda budete okamžite vidieť zdvojovaný výstup ++ a ==.

Existuje samozrejme aj podozrenie, že by toto správanie mohol spôsobovať nejaký nevhodný softvér, čo môžete poľahky vyskúšať tak, že skúsite tieto znaky napísať na softvérovej klávesnici myšou na obrazovke.

Stačí vyhľadať cez menu Štart integrovanú „klávesnicu na obrazovke“ a stláčať ju myšou. Ak by sa zdvojenie objavilo aj tam, šlo by o softvérom spôsobený problém, pričom vinníkom by mohol byť nejaký čerstvo nainštalovaný program pochybnejšieho charakteru.

V takomto prípade odporúčame posledný nainštalovaný softvér odobrať, prípadne navrátiť sa do predchádzajúceho stavu systému pomocou integrovaného nástroja na obnovovanie systému (napr. zadaním príkazu rstrui do menu Štart), v rámci ktorého môžete použiť automaticky vytvorené body za posledné dni, ktoré obvykle vznikali pred inštaláciou programov a aktualizácií.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.