Otázka čitateľa: Na mojom počítači mám nainštalované dva operačné systémy (na dvoch rozdielnych pevných diskoch), pričom ide o Windows 10 a Windows 7. V minulosti som mal takto nainštalované Windows 7 a Windows XP a žiadne problémy som nezaznamenával. V prípade súčasnej kombinácie sa však počítač správa veľmi zvláštne. Ak Windows 10 vypnem a následne spustím Windows 7, spustí sa pri štarte kontrola diskov cez CheckDisk. Najprv C partícia a následne aj všetkých ostatné, čo trvá dosť dlhú dobu. Nájde sa pri tom množstvo chýb, ktoré sa opravia a systém následne funguje. Ak Windows 7 vypnem a zapnem Windows 10, situácia sa opakuje zas pri štarte tohto systému a opäť sa opravuje veľké množstvo chýb (nie však vždy). Najprv som si myslel, že mi začínajú „odchádzať“ disky alebo zbernica na doske, ale zvláštne je, že ak pravidelne zapínam Windows 10 (napríklad týždeň iba ten), všetko je v poriadku a počítač štartuje normálne. Také isté je to aj v prípade, že zapínam dlhodobo iba Windows 7. Problém nastáva teda len pri zmene. Aká môže byť príčina?

Tento špecifický problém nespôsobujú chybné disky, doska ani žiadny iný hardvér. Ide o konflikt vypínacích mechanizmov oboch systémov. V prvom rade vám odporúčame to, aby ste pri tomto konkrétnom prejave nikdy nedopustili, aby kontrola diskov prebehla a preskakujte ju pri štarte stlačením ľubovoľnej klávesy v čakacom limite. Hrozí totiž, že jeden zo systémov vyradíte totálne z prevádzky a nezostane vám nič iné, len ho kompletne nainštalovať nanovo.

Disky sú úplne v poriadku. Problém spôsobuje hybridné vypínanie, ktoré používa Windows 10 (a takisto aj Windows 8 a 8.1). Tieto systémy sa štandardne nevypínajú úplne, ale len čiastočne, pričom niektoré funkcie prechádzajú do hibernácie v nevypnutom stave. To znamená, že pri nasledujúcom nábehu sa systém spustí rýchlejšie, pretože nemusí začínať úplne od nuly. Z tohto dôvodu sa funkcia hybridného vypnutia označuje aj ako funkcia tzv. Rýchleho spustenia (Fast boot).

Kontrola disku pri štarte systému

Hybridné vypnutie neznamená spánok. Pri hybridnom vypínaní sa počítač naozaj vypína, pričom sa vypínajú programy a odhlasuje sa aj používateľský účet. Avšak systémové služby a ovládače sa nevypnú a namiesto toho sa v aktívnom stave „zmrazia“ v hibernácii do súboru hiberfil.sys. To je pri tom rýchlejšie, ako ich postupné ukončenie a po takomto hybridnom vypnutí môže nasledovať rýchle spustenie, pretože prvky sú už inicializované a rýchlo sa len nahrajú do pamäte.

Problém je, že Windows 7 o ničom takom nemá ani potuchy. Ak teda takto hybridne vypnete Windows 10 a následne spustíte Windows 7, jeho bootovací mechanizmus rozpozná, že s diskom nie je niečo v poriadku. Z jeho pohľadu to pripomína násilné vypnutie, aké nastane napríklad pri výpadku elektrického prúdu a vyvolá kontrolu disku. Spustený CheckDisk „problém“ opraví, avšak hrozí, že pri tom systém poškodí, pretože jeho špecifické ukončenie nepozná. Pri nasledovnom štarte Windows 10 zas jeho bootovací mechanizmus rozpozná, že disk „akosi nie je v poriadku“, pretože nie je v takom stave, ako keď sa systém vypínal. Netuší pravdaže, že Windows 7 sa ho snažil opraviť, aj keď chybný nebol. Vyvolá teda CheckDisk aj on. Dostávate sa teda do nekončiacej preťahovačky o tom, ako vypnutý systémový disk má, alebo nemá vyzerať (ktorá ale napokon skončí nefunkčným systémom).

Aby ste sa tomuto problému vyhli, máte dve základné možnosti. Prvou je, ponechať hybridné vypnutie aktivované, avšak v čase keď sa prepínate medzi systémami ho nepoužívať. To môžete vykonať v základe tak, že systém Windows 10 budete namiesto vypnutia reštartovať, pričom následne pri nábehu spustíte Windows 7. Pri reštarte sa hybridné vypnutie nepoužíva z dôvodu možnosti nainštalovať aktualizácie, pri čom je pravdaže nutné systémové služby naozaj vypnúť a nie ich hibernovať aktívne.

Zrušenie hybridného vypnutia

Ak Windows 10 chcete vypnúť a Windows 7 zapnúť až neskôr, jednorazovo vyraďte hybridné vypnutie tak, že pri kliknutí na Štart/Napájanie/Vypnúť držte stlačený kláves SHIFT (nutné je to len pri tom poslednom kliknutí). V takomto prípade dôjde k štandardnému, teda plnohodnotnému vypnutiu.

Druhá možnosť je hybridné vypínanie vypnúť kompletne a natrvalo. Nastavenie je dostupné v súčasnosti len v Ovládacom paneli, konkrétne v sekcii Hardvér a zvuk/Možnosti napájania/Vybrať akcie pre tlačidlá napájania. V okne je nutné zrušiť zaškrtnutie možnosti „Zapnúť rýchle spustenie (odporúča sa)“. Ak je nastavenie zašednuté, sprístupníte ho kliknutím na „Zmeniť momentálne nedostupné nastavenia“, čím preberiete práva Správcu.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom decembrovom vydaní TOUCHIT č. 10/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.