Otázka čitateľa: Potrebujem v jednom špecifickom súbore hry, typu INI (ikona ozubeného kolieska), prepísať jednu položku. Ak na súbor kliknem, otvorí sa v Poznámkovom bloku. Hodnotu normálne prepíšem a súbor chcem uložiť, ale namiesto uloženia sa zobrazí len okno o zadaní názvu, a to mi umožňuje uložiť len kópiu súboru vo formáte TXT. Ako sa teda editácia správne robí? Ako môžem INI súbor po úprave uložiť? Postupujete v základe úplne správne. Na jednoduchú editáciu súboru s príponou INI dostačuje aj Poznámkový blok, ktorý tieto súbory v základe otvára. Ak vykonáte zmenu, stačí stlačiť klávesovú skratku CTRL+S, alebo kliknúť na menu Súbor/Uložiť, čím sa zmeny uložia.

To, prečo sa to vo vašom prípade nedeje, môže mať dva dôvody. Súbor sa nachádza priamo na disku C, alebo v nejakom systémovom priečinku, pričom Windows v základe takejto editácii súborov bráni. To isté sa udeje, ak je súbor nastavený iba na čítanie. V oboch prípadoch Poznámkový blok zareaguje tak, že vám ponúkne uloženie kópie súboru, pričom v základe používa príponu TXT. Vyriešiť to môžete troma druhmi jednoduchých postupov.

Vlastnosti súboru a nastavenie jeho atribútov

Ako prvé skontrolujte, či nie je súbor určený iba na čítanie. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Vlastnosti. V dolnej časti otvoreného okna uvidíte Atribúty, pričom štvorček „Iba na čítanie“ nesmie byť zaškrtnutý. Ak zaškrtnutý je, skrátka kliknutím jeho zaškrtnutie zrušte a následne kliknite na OK, vďaka čomu už súbor editovať pôjde.

Ak súbor nie je na čítanie, blokovanie priameho prepisu je takmer určite spôsobené jeho umiestnením v systémovom alebo koreňovom priečinku. Ak sa vám nechce nič riešiť, súbor si skopírujte napríklad na Pracovnú plochu, otvorte ho, editujte, uložte zmeny a následne ho takýto zmenený skopírujte späť na pôvodné miesto (čím nahradíte ten starší).

Treťou možnosťou je tieto mechanizmy vôbec neriešiť. Súbor INI je v základe úplne obyčajný textový súbor. Ak je jeho názov napríklad Config.INI a vy jeho kópiu uložíte v Poznámkovom bloku ako Config.TXT, pokojne môžete starý súbor zmazať a nový súbor Config.TXT premenovať na Congig.INI a hotovo. V tomto prípade je to úplne to isté.

Aby ste to mohli urobiť, musíte si vo Windows nechať zobrazovať prípony známych súborov. To vykonáte tak, že v okne Prieskumníka (zobrazeného otvorením akéhokoľvek priečinka) kliknete na Zobraziť/Možnosti, kde na karte Zobrazenie zrušíte zaškrtnutie položky „Skryť prípony známych súborov“. Následne už prípony súborov vždy uvidíte priamo za názvom súborov, pričom ich budete môcť v prípade potreby prepisovať.

Okrem toho, táto zmena vám umožní aj to, že súbory rovno budete môcť ukladať s týmito príponami aj v Poznámkovom bloku. Stačí, ak ich v políčku s názvom so žiadanou príponou zadáte.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.