Otázka čitateľa: Mám problém so svojím desktopom, ktorý mi z nejakého dôvodu vždy po zapnutí zamrzne . Zobrazí sa len úvodná obrazovka s logom základnej dosky. V tomto stave počítač zostane a nedá sa skočiť ani do BIOS-u. Ak ho reštartujem tlačidlom na skrinke, obvykle nabehne (občas ale musím reštartovať aj 2-krát), Windows sa načíta a všetko už funguje úplne bez problémov. Ide o desktop s doskou Gigabyte GA-B85-HD3, procesorom Intel Core i5-4430, 16 GB RAM a tromi pevnými diskami (WDC WD3200AAKX 320GB, SAMSUNG HD103UJ 1 TB, WDC WD2500JS 250GB). Pôvodne som na ňom mal Windows 7 a dúfal som, že po inštalovaní Windows 10 sa to opraví, ale nepomohlo to.

Problémy tohto typu nikdy neodstránite výmenou alebo reinštaláciou systému, pretože nastávajú ešte predtým, než sa systém vôbec spúšťa. Z tohto dôvodu nemôže byť operačný systém, ovládač, či akýkoľvek iný program na ňom nainštalovaný príčinou ani prejavom tohto stavu.

Pre lepšie pochopenie toho, čo môže byť príčinou zamŕzania vášho počítača, je vhodné uvedomiť si, pri akej činnosti k tomu vlastne dochádza. V momente ako stlačíte štartovacie tlačidlo, odošlete elektrický signál napájaciemu zdroju, ktorý sa prebudí a začne napájať jednotlivý hardvér. V tomto procese sa uvedie do činnosti BIOS/UEFI na základnej doske, ktorý rýchlo skontroluje funkčnosť svojej pamäte držiacej používateľské nastavenia a na základe nich preberie kontrolu nad hardvérom. Deje sa to pomocou načítania obsluhy prerušení (Interrupt handlers), čo sú malé kúsky programového kódu, ktoré následne fungujú ako akýsi prekladač medzi signálmi vysielanými hardvérom, procesorom a nakoniec aj operačným systémom.

Úvodná obrazovka pri štarte PC

V tomto momente už teda začína fungovať rozlišovanie jednotlivých signálov klávesnice a BIOS môže reagovať na to, čo stlačíte. Nasleduje určenie primárneho grafického adaptéra a BIOS podľa používateľských nastavení v pamäti uprednostní napríklad samostatnú grafickú kartu pred integrovaným grafickým jadrom v procesore, alebo naopak. Znamená to, že inicializuje jej vlastný Video BIOS a grafickú pamäť, čím grafická karta začne pracovať a vysielať obraz, čo prebudí zo spánku váš monitor. Toto je okamih, keď zbadáte, že sa „už niečo deje“ a to je moment, keď sa zobrazí logo základnej dosky viditeľné na vašej fotografii.

Ide o úvodnú obrazovku, tiež označovanú ako Splash screen, ktorá nemá žiadny praktický význam a žiaľ iba zavadzia. Jej zobrazovanie sa pred mnohými rokmi začalo najprv používať na notebookoch a neskôr sa uchytilo aj na desktopoch. Má prakticky len reklamný charakter, ktorý umožnil dosku/notebook „obrandovať“. Jej nevýhoda je, že zakrýva inak dostupnú informáciu o tom, čo BIOS aktuálne vykonáva. Bez nej by ste videli údaje o grafickej karte a veľkosti jej pamäte a zároveň informáciu o inicializácii operačnej pamäte.

Týmto sa končí prvá časť tzv. Power-On Self-Testu (POST) a začína druhá, pri ktorej BIOS kontaktuje všetok hardvér pripojený k zberniciam a kontroluje, či každý odpovedá správne a je pripravený. V tomto čase sa na obrazovke (ak ju nezakrýva logo) objavujú už rozpoznané disky a optické mechaniky, pričom sa zároveň končí časové okno, keď sa vy ako používateľ môžete dostať do nastavení BIOS-u. V nasledujúcom kroku totiž už začne boot sekvencia.

Vypnutie úvodnej obrazovky v BIOS-e

Pri nej BIOS podľa identifikátorov zariadení a nastavenia odošle správnej jednotke tzv. bootstrap sekvenciu, ktorá spustí operačný systém. V prípade, že ide o Windows, vidíte krátko po tomto momente zobrazenie typického loga štvoritého okna, ktoré je v aktuálnej verzii Windows 10 kompletne modré a bez ďalších informácií. BIOS pri tom odovzdá operačnému systému plnú kontrolu nad počítačom.

Z tohto popisu vidíte, že váš počítač zamŕza niekde na konci prvej fázy, alebo v priebehu druhej fázy POST testu, čo znamená, že problém je hardvérového charakteru. Bolo by pre vás veľmi výhodné aby ste v BIOS-e nastavili, aby sa pri štarte úvodná obrazovka nikdy nezobrazovala, čím budete lepšie vidieť, kde presne sa počítač zasekne nabudúce. Vo vašom prípade toto nastavenie nájdete v sekcii BIOS features, kde treba položku „Full Screen LOGO Show“ nastaviť na „Disabled“. Položku s podobným názvom nájdete v BIOS-e u drvivej väčšiny desktopových základných dosiek.

To, že sa problém prejavuje len pri tzv. studenom štarte z nečinnosti a nie pri reštarte, je spôsobené tým, že pri takomto „teplom štarte“ sa už niekoľko častí POST testu preskakuje. Väčšina hardvéru je totiž už pripravená, grafická karta je inicializovaná, disky sú už roztočené a dokonca sa preskočí aj základný test pamäte.

Váš problém môže spôsobovať takmer ktorýkoľvek hardvér a ak nemáte možnosť postupne na skúšku každý vymeniť, je lepšie zistiť čo najviac informácií o momente záseku. Ak po odstránení úvodnej obrazovky s logom zistíte, že proces sa zastaví pri inicializácii RAM, odporúčame ju pretestovať úplným testom (jeden nájdete aj v rámci Windows, pod názvom Windows Diagnostika pamäte). Môžete takisto zistiť, že k záseku dochádza pri detekcii diskov. V takomto prípade ich skúste všetky odpojiť a počítač zapnúť bez nich. Ak počítač nabehne bez zamrznutia a zobrazí „No Boot Device Detected“ (neboli zistené žiadne bootovacie zariadenia), našli ste vinníka. V takomto prípade pripájajte disky pri každom studenom štarte po jednom, aby ste určili, ktorý problém spôsobuje (môže to  spôsobovať aj zlá kabeláž, alebo problémová zbernica SATA na strane základnej dosky).

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.