Otázka čitateľa: Môj desktop sa v poslednej dobe začal sám zapínať po výpadku elektrického prúdu. Je to totožné, ako keby som ho klasicky zapol tlačidlom na skrinke. Ak sa to stane v čase keď som v práci, je to dosť nepríjemné, pretože počítač zbytočne beží celý deň až dovtedy, kým sa nevrátim domov. Aby som sa tomu vyhol, tak som ho začal vypínať aj prepínačom na zdroji (po vypnutí klasickou cestou). Zrejme asi nie je ale všetko v poriadku, pretože keď prepínač následne prepnem z 0 na 1, počítač sa zapne ihneď, bez toho aby som stláčal tlačidlo na skrinke. V BIOS-e nemám automatický štart po obnovení prúdu povolený, takže neviem, prečo sa tak deje. Dúfam, že problém nespôsobuje pokazená základná doska. Môže to spôsobovať napríklad slabá CMOS batéria?

Niektoré BIOS-y základných dosiek umožňujú zapnutie počítača po obnovení elektrického prúdu, čo je dôležité pre počítače, ktoré majú byť stále v prevádzke. Ide o položky pomenované ako „AC Back Function“ alebo napríklad „Restore on AC/Power Loss“, ktoré obvykle nájdete v ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) sekcii BIOS-u. V základe je táto funkcia prakticky vždy vypnutá a používateľ ju zapína len v prípade, že takúto funkciu potrebuje. Ak BIOS vašej základnej dosky položku obsahuje a nemenili ste ju, či dokonca ste aj skontrolovali, že je vypnutá (Off/PowerOff/Soft-Off a podobne), problém sa jej týkať nebude.

Nastavenie automatického štartu po obnovení napájania v BIOS-e

Z rovnakého dôvodu problém nespôsobuje ani CMOS batéria, ktorá nastavenia BIOS-u drží, pretože pri jej výpadku sa BIOS resetuje do základných nastavení, v ktorých táto funkcia povolená nie je.

Problém je teda s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený tým, že napojenie na elektrickú sieť vykoná nedobrovoľné zopnutie štartovacej sekvencie, a to buď z dôvodu chybnej napájacej sústavy dosky, alebo chybou v napájacom zdroji.

Aby ste overili, ktorý z týchto dvoch komponentov je na vine, tak prakticky jedinou istotou je test výmenou. Obvyklejší vinník je napájací zdroj, pričom pozitívne je, že jeho výmena je omnoho jednoduchšia a rýchlejšia, ako výmena základnej dosky.

Ak máte možnosť, skúste otestovať ako sa počítač bude správať so zdrojom vybraným z iného počítača. Ak takúto možnosť nemáte, navštívte servis, kde pokusnú výmenu urobia za vás. Ak s iným napájacím zdrojom bude všetko v poriadku, bude nasledovať kúpa nového zdroja. Pre klasický počítač plne postačí 400 až 500 W zdroj v cene 30 až 50 eur, kde sa už nachádzajú dostatočne kvalitné kúsky.

Ak vás napadne, že ide o zbytočnú investíciu a okamžité zapnutie po napojení na elektrickú sieť budete skrátka ignorovať, neodporúčame vám to. Ak je problém skutočne spôsobený chybným zdrojom, jeho neštandardné správanie je nebezpečné. Treba si uvedomiť, že ním napájate všetky komponenty počítača a máte ho vo svojom byte/dome. Je nevhodné riskovať zničenie iného hardvéru, rušenie elektrickej siete či dokonca požiar kvôli ušetreniu. Pokazený napájací zdroj je nerozumné používať.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom marcovom vydaní TOUCHIT č. 3/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.