Otázka čitateľa: Riešim zvláštny problém, pričom som frustrovaný z neúspešnej reklamácie, rozporuplných informácií výrobcu, servisu aj internetových diskusií.

Zmontoval som si počítač so základnou doskou GIGABYTE Z490 VISION D, procesorom Intel Core i7-10700K a 32 GB RAM HyperX DDR4 3600 MHz. Počítač normálne funguje, až na to, že po odpojení od elektrickej siete a následnom pripojení a zapnutí sa spustí na 1 – 2 sekundy, pričom na monitore sa nič neobjaví, vypne sa, znovu zapne a až následne normálne nabehne úvodná obrazovka, načíta sa Windows a všetko je OK.

Deje sa to iba v prípade, že bol predtým odpojený od elektriky. Inak nabieha normálne. Snažil som sa nájsť čo to znamená, ale informácie na internete boli rozporuplné a popisovali problematické napájanie, RAM, CPU a podobne. Niekde sa aj udávalo, že je to normálne správanie pri kontrole BIOS‑u. Skúšal som vymeniť jednotlivé komponenty, kúpil som si aj nový zdroj, ale nič nepomohlo. Dosku som napokon reklamoval a medzičasom si kúpil dosku od MSI, ktorá tento problém nemá.

Základná doska Gigabyte Z490 Vision G /Foto: Nguyễn Thế Anh/

Doska Gigabyte sa mi po mesiaci vrátila späť ako neoprávnená reklamácia, pretože jej testy prebehli v poriadku a funguje. Na môj popis problému mi prišla z autorizovaného servisného strediska odpoveď: „Prvý štart po zapnutí napájania patrí k sekvencii výkonu a resetu tohto modelu. V tomto kroku sú skontrolované resetovacie signály a výkon MB. Je to ochrana pred poškodením prepätím alebo nesprávnym prepojením napájania.“ Znelo mi to logicky, i keď je zvláštne, že iné produkty sa tak nesprávajú.

Oslovil som preto aj priamo výrobcu. Prišla mi od neho odpoveď: „Váš BIOS je pravdepodobne zle nakonfigurovaný. Pri prvom pokuse sa štart nepodarí, takže je vyvolaný reštart a nahranie základných nastavení, ktoré fungujú. Skontrolujte preto jeho nastavenie“. V nastaveniach BIOS-u som ale strávil niekoľko hodín a neúspešne. Z jedného i druhého vyjadrenia som zmätený a je očividné, že na jednom alebo druhom mieste nie sú kompetentní ľudia. Rád by som poznal naozaj pravú skutočnosť, pretože je to veľmi iritujúce.


Naša odpoveď: Vašej frustrácii z toho, že ste sa ani po toľkých starostiach a krokoch nedopátrali k pravej príčine problému rozumieme a je celkom pochopiteľná. Rozpor medzi vyjadrením autorizovaného servisu a zákazníckym centrom výrobcu vám pravdaže vysvetlíme, avšak treba povedať, že očividne nejde o nejakú nekompetentnosť ani na jednej strane.

V prvom rade, správanie hardvéru, ktoré popisujete nie je zas až také raritné a dá s ním stretnúť na viacerých typoch dosiek už po dlhé roky. Je skrátka len menej časté, takže väčšina ľudí s ním nemá skúsenosť. Otázkou teda zostáva, čo je jeho príčinou.

Odpoveď autorizovaného servisu, že ide o natívnu kontrolu resetovacích signálov, v súvislosti s ochranou pred prepätím nie je vôbec hlúpa. Je to niečo, čo oprávnene napadne prakticky každého „servisáka“, pretože ide o logickú odpoveď vychádzajúcu z toho, že doska funguje inak celkom správne a toto krátke opakovanie inicializačnej sekvencie v rámci POST testu sa vyskytuje len v tomto jednom momente. Z tohto dôvodu sa zamietnutie reklamácie aj dalo očakávať, pretože základná doska až na toto špecifické zakopnutie, ktoré sa prejavuje iba v jeden veľmi špecifický moment, funguje normálne.

Flash BIOS-u na doske Gigabyte

Musíte si uvedomiť, že servisné strediská nemajú k dispozícii každý detail o kompletnej funkcii firmvéru. Majú len informácie súvisiace so servisom. Skutočnú odpoveď, či tento konkrétny BIOS/UEFI takúto sekvenciu používa, pozná len vývojársky tím daného BIOS-u. Vzhľadom na to, že sa týka len internej funkcie firmvéru, nikomu túto informáciu neoznamuje. Publikujú sa špecifikácie a základné vlastnosti či limity, nie spôsoby, akým je čo naprogramované.

Odpoveď zo strany zákazníckeho centra Gigabyte je takisto pochopiteľná. Musíte mať na pamäti, že ste sa nebavili s nejakým vývojárom vašej dosky, ale s pracovníkom, ktorý komunikuje so zákazníkmi. Ten odosiela pripravené odpovede na základe konkrétnych situácií, pričom jeho odpoveď opäť dáva vzhľadom na množstvo poskytnutých informácií zmysel. Nejde o technika a problém skrátka takto rozpoznal, i keď jeho odpoveď by bola aplikovateľná iba v prípade, že sa problém objavuje pri každom reštarte, nie len v súvislosti s pripojením do elektrickej siete. Na to, aby bola vaša otázka posunutá k niekomu z vývoja, by ste museli byť pri vašej opakovanej komunikácii veľmi neústupčivý a veľmi istý v detailoch toho, čo riešite, aby zamestnanec určil, že nie ste len obvyklý používateľ s chybou na jeho strane, ktorých je možno aj 99,9 %. Každopádne, jeho radu jednoducho overíte tak, že BIOS reštartujete do základných nastavení a až následne počítač vypnete a odpojíte zo siete. Budúci nábeh po pripojení teda nebude súvisieť s vaším nastavením.

To, ako je váš BIOS naprogramovaný a či naozaj obsahuje takúto reštartovaciu sekvenciu úmyselne, pravdaže nikto okrem jeho vývojárov nevie. Je to možné, avšak pravdepodobnejšie bude, že správanie ktoré pociťujete je zapríčinené bugom BIOSu/UEFI. Môže byť napríklad vyvolaný tým, ako postupne klesá nabitie kondenzátorov a doska tak necíti stratu elektrického napätia okamžite, ale v priebehu minút až hodín postupne. Dochádza tak ku korupcii uložených nastavení BIOS-u, napríklad z dôvodu zlého návrhu napájania v súvislosti s batériou CR2032, ktorá v takejto situácii preberá žezlo a nastavenia udržuje. Pri nasledovnom nábehu je rozpoznaná malá bitová chyba, ktorá je opravená na základe kontrolného súčtu a pri reštarte je všetko v poriadku aj priamo s vašimi nastaveniami a vôbec nevidíte, že by dochádzalo k načítaniu tých predvolených. Každopádne, aj v tomto prípade ide len o odhad.

Bootovací proces počítača spustený prostredníctvom UEFI

Existujú prípady, keď je toto správanie výrazne horšie, pričom k rýchlemu vypnutiu a zapnutiu v rámci inicializačnej sekvencie dôjde niekoľkokrát, pokojne aj tri až päťkrát, a to pri každom štarte (nemýliť si to s reštartmi chybného bootovania operačného systému). V takomto prípade je to už úspešne reklamovateľné, pretože to výrazne spomaľuje nábeh a celkom očividne sa to netýka nejakého štandardného testu.

Bugy tohto typu z vašej strany nemáte ako riešiť. Výrobca ich ale môže v priebehu času odstrániť v novej verzii BIOS-u. Ak teda už na stránke výrobcu nová verzia existuje, skúste ju na dosku nahrať.

Treba ale povedať, že ak ide skutočne o bug, ktorý sa objavuje len pri prvotnom štarte po pripojení do elektrickej siete, je možné, že sa mu nikto nikdy nebude venovať. Spôsob, akým váš počítač a jeho základnú dosku používate, je totiž mimoriadne nezvyčajný a popravde aj nevhodný. Ide o to, že hardvér tohto typu nie je vyvíjaný a ani testovaný na každodenné odpájanie od prúdu. Objavenie bugu v takejto nezvyčajnej situácii preto výrobcovi ani nemožno príliš vyčítať.

Z našej strany vám dôrazne odporúčame, aby ste každodenné odpájanie desktopu od elektrickej siete nepraktikovali. Aj bez ohľadu na to, že vám spôsobuje prejavovanie daného bugu. Dôvodom, prečo tento akt ľudia obvykle robia je mylná a veľmi zastaraná predstava, že budú šetriť na účte za elektrinu. Možno vás prekvapí, že neušetríte nič a napájaciu sústavu elektroniky len zbytočne opotrebovávate a znižujete jej životnosť. Podrobnejšie sme sa tomu venovali v našom článku: „Oplatí sa počítač či inú elektroniku vypínať zo zásuvky?“, ktorý vám v tejto súvislosti odporúčame.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.