Otázka čitateľa: V práci sme sa snažili s kolegom zapojiť notebook k projektoru a reprodukčnej sústave, ktorú máme v konferenčnej miestnosti. Používali sme ho už takto viac krát a vždy fungoval normálne. V momente zapojenia káblom sa však z reproduktorov ozvalo obrovské hučanie a praskanie. Bol to taký zvláštny elektrický zvuk, takže sme notebook rýchlo odpojili. Všetko vyzeralo nepoškodené, takže sme priniesli iný notebook a ten fungoval normálne. Čo môže byť problém?

Takmer určite došlo k efektu tzv. uzemňovacej slučky (v angličtine ground loop). Jej typickým prejavom je predovšetkým veľký hluk z reproduktorov, v podobe hlbokého hučania a nezriedkavo aj praskania, najmä pri pohyboch s kabelážou, ale takisto aj silné blikanie obrazu monitoru, či záznamu kamerových systémov.

Uzemňovacia slučka obvykle vzniká v momente, keď elektroniku zapojíte do rozličných zásuviek v rámci domácnosti alebo iných priestorov (teda samostatných zdrojov striedavého prúdu) a následne tieto zariadenia vzájomne prepojíte pomocou káblov určených na prenos audiovizuálneho signálu (napr. VGA, HDMI, Cinch).

Ich tienenie totiž počíta s uzemnením a z dôvodu odlišnej vzdialenosti k jeho zdroju dôjde k vytvoreniu nechcenej primitívnej slučkovej antény, ktorá prostredníctvom elektromagnetickej indukcie zozbiera okolitý ruch.

A práve prejav tohto ruchu pocítite ako silné hučanie v reproduktoroch, alebo ako mihotajúce sa pásy v obraze.

Tento efekt často nastáva napríklad pri prepájaní počítačov s televízormi, pri zapájaní počítačov k veľkým reprodukčným sústavám v rôznych kancelárskych a prezentačných priestoroch, ale takisto aj v domácich podmienkach, najmä pri zapájaní subwooferov a inej audio výbavy.

Rachot to môže byť občas vskutku poriadny a mnoho ľudí sa v danom okamihu zhrozí a povie si, že je zaradenie nejako poškodené. Vo väčšine prípadov je však všetko v poriadku a problém je relatívne ľahko odstrániteľný.

ODSTRÁNENIE EFEKTU

Riešením je pretrhnutie tejto slučky, čo najľahšie vykonáte tak, že všetky tieto vzájomne prepojené zariadenia zapojíte do spoločnej zásuvky, napríklad pomocou priamej rozdvojky alebo viaczásuvkovej predlžovačky. Vzhľadom na relatívne malú spotrebu audiovizuálnej techniky a počítačov takéto hromadné zapojenie obvykle nepredstavuje žiadny problém.

Vo vašom prípade ste zrejme notebook nemali dostatočne nabitý a v momente ako ste ho prepájali káblami k reprodukčnej sústave ste ho mali zároveň pripojený aj do nabíjačky zapojenej v inej zásuvke.

Práve preto sa daný efekt objavil teraz, aj keď v minulosti nie. Druhý notebook zrejme fungoval na batériu a problém sa neprejavil. Notebook nabíjať v danom momente pravdaže môžete, len sa v budúcnosti uistite, že je napojený na rovnakú zásuvku, ako reprodukčná sústava a projektor.

Samozrejme, nie v každej situácii je možné spoločné zapojenie všetkých elektricky prepojených zariadení do rovnakého zdroja. Ak používate káblové spojenie počítača k televízoru či projektoru na druhej strany bytu či domu, z odlišných zásuviek napájané budú a hotovo.

Ak sa objaví nechcená uzemňovacia slučka v takomto prípade, je možné situáciu riešiť kúpením odrušovacieho filtra na konkrétny typ použitého káblu. Cena sa obvykle pohybuje v rámci jednotiek až desiatok eur.

ROZLÍŠENIE UZEMŇOVACEJ SLUČKY OD INÝCH RUCHOV A PRASKANÍ REPRODUKTOROV

Uzemňovacia slučka nie je jediná príčina náhlych obrazových a zvukových ruchov, vznikajúcich pri prepojení zariadení.

Na monitoroch, televízoroch či reproduktoroch môžu spôsobiť zvukové či obrazové ruchy aj iné príčiny v súvislosti so zapojením.

Veľmi častým je napríklad špecifické lupnutie vo zvuku či obraze, v momente ako sa zapne chladnička či iný spotrebič s elektrickým motorom (napr. fén či mixér).

Ide o bežné ruchy v elektrickej sieti, spôsobené týmito zariadeniami, pričom najjednoduchším riešením bez investícii je presne opačný postup, ako pri uzemňovacej slučke. Inkriminovaný spotrebič je treba zapojiť do iného elektrického okruhu, než je zapojená vaša audio-video technika a počítače.

Hluk spôsobený uzemňovacou slučkou je obvykle relatívne konštantný, pričom variabilita a praskanie sa objavuje len pri fyzickom pohýbaní prepojovacích audio káblov.

Je vhodné si uvedomiť, že hluk uzemňovacej slučky nemusí byť vždy veľký. V prípade subwooferu môže ísť o pomerne malé dunenie či brum, ktoré počujete len za úplného ticha.

To, či ide o uzemňovaciu slučku (alebo o hučanie jeho transformátoru) obvykle ľahko overíte tak, že reproduktor necháte zapnutý v zásuvke a ručne odpojíte audio kábel, ktorým je pripojený k počítaču či inému zariadeniu. Ak hukot ihneď prestane, pravdepodobne pôjde o slučku.

Medzi veľmi časté a ľahko odstrániteľné ruchy reproduktorov patrí takisto aj nepríjemné praskanie alebo šušťanie zvuku v momente, ako otáčate kolieskom hlasitosti.

Ide o celkom normálny prejav, ktorý sa na starších reproduktoroch vždy objaví, pričom súvisí len s jednoduchým znečistením. Ak takéto praskanie pri otáčaní kolieska počujete, hudbu vypnite a začnite kolieskom otáčať úplne doľava a následne úplne doprava a niekoľko krát to opakujte.

Budete počuť ako praskanie postupne ustáva, pretože koliesko sa bude čistiť. Otáčajte s ním naprázdno až dovtedy, dokým žiadne praskanie nebudete počuť. Následne už hudbu pustite a budete sa môcť presvedčiť o tom, že zmeny hlasitosti pri otáčaní kolieska sú už úplne čisté.

V minulosti častým ruchom (počítače z pred roku 2010), ktorý je dnes už našťastie raritný, je zvláštne cvrlikanie a iné elektronicky znejúce zvuky, ktoré sa objavovali na reproduktoroch pripojených k počítačom. Boli počuť za ticha, keď sa žiadny zvuk neprehrával, za predpokladu že reproduktory boli nastavené na vysokú hlasitosť. Obvykle ju spôsobovala nedostatočne odtienená zvuková časť základnej dosky, ktorú bolo potrebné nahradiť za samostatné riešenie.

V prípade, že ho počujete dnes, obvykle sa to deje pri použití externej zvukovej „karty“ prepojenej cez USB. V niektorých prípadoch je dokonca počuť aj „pohyb myši“ ktorý sa prevteľuje do zmien tónu. V takomto prípade je vhodné jednotlivú USB kabeláž držať čo najviac od seba, prípadne ju oddeliť doplnkovou samostatnou USB kartou, ktorú použijete na samostatné zapojenia audio zariadenia.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.