Otázka čitateľa: Na mojom počítači začal robiť problémy disk. Ak na neho kopírujem dáta, všetko ide sprvu normálne, avšak v priebehu celého procesu sa často posuvník zastaví aj na niekoľko desiatok sekúnd či dokonca minút a rýchlosť prenosu klesne na nulu. Ak z tohto disku následne spúšťam programy, niektoré idú normálne, ale iné krátko po štarte spadnú. Keďže mám podozrenie, že disk „odchádza“, nainštaloval som si program CrystalDiskInfo na jeho kontrolu. Aplikácia mi ukazuje, že na disku je 2743 neopraviteľných sektorov. Neviem, či je to veľa alebo nie. Ako mám ďalej postupovať? Dá sa disk vôbec nejako opravovať alebo je nutné kúpiť nový?

Zastavovanie procesu kopírovania pri bežnom zapisovaní dát na disk a problémy pri čítaní sú základným prejavom chybnej práce pevného disku. Obvykle je toto spomalenie spôsobené tým, že pri kopírovaní nesúhlasia zapísané dáta s kontrolným súčtom (miesto, kde sa dáta práve zapísali, je chybné) a disk ich opakovane zapisuje znova, alebo sa ich pokúša opraviť. Enormne dlhé čítanie, pri ktorom zvyčajne aj „zatuhuje“ celý systém, je opačným procesom, pri ktorom disk z týchto poškodených miest nedokáže dáta prečítať, čo vyústi obvykle do zobrazenia chybového hlásenia (Data error: cyclic redundancy check).

Chyba čítania disku v rámci programu Acronis True Image

Aj keď problémy môže spôsobovať poškodená čítacia a zapisovacia hlava, alebo chybný radič, obvyklou príčinou tohto správania sú poškodené sektory disku, o ktorých radič nevie (preto sa z nich snaží dáta čítať celkom normálne). Pri opakovaných problémoch alebo kontrole špecializovanými aplikáciami (napr. chkdsk s parametrom /F) je možné tieto sektory odhaľovať a vyraďovať z prevádzky. Dáta sa tak do týchto miest disku už nebudú zapisovať. Číslo, ktoré vidíte v programe CrystalDiskInfo (2743), je práve počet takýchto chybných sektorov, ktoré boli už zistené a vyradené. Toto číslo je veľmi veľké a hovorí o jasných a dlhotrvajúcich problémoch disku. Z hľadiska kapacity nejde o nič významné. V prípade 4 kB sektorov ide len o 10 MB. Tento počet sektorov je však v základe veľmi veľký a na disku, ktorý je v poriadku sa takéto veľké objemy zvyčajne nevyskytujú. Vo vašom prípade je ich pravdaže v skutočnosti ešte viac, pretože je k nim treba prirátať aj tie nezistené, ktoré sa používajú a spôsobujú vám problémy, ktoré popisujete.

Ak na disku neustále pribúdajú chybné sektory v takýchto objemoch, v drvivej väčšine prípadov je chyba na strane pevného disku. Tieto hardvérové problémy sa v základe nikdy neopravujú, pričom je jedno, či sú spôsobené chybnou magnetickou vrstvou na dátovej platni alebo chybnou elektronikou radiča. Disk sa nahrádza za iný (či už v procese reklamácie alebo mimo nej). Vo vašom prípade je šťastie, že disk ešte ako-tak funguje. Ak totiž dáta nemáte zálohované, môžete to vykonať ešte teraz, než o ne nadobro prídete. V prípade, že by disk prestal fungovať úplne, je možné vykonať krátkodobé opravy pri procese záchrany dát, za čo je potrebné zaplatiť nemalú sumu. Takto krátkodobo opravený disk ale slúži len na skopírovanie dát a následne sa už nepoužíva.

Spustený systémový nástroj Chkdsk

Po skopírovaní potrebných dát vás teda čaká reklamácia, alebo nový nákup disku. Je vhodné však pripomenúť, že v ojedinelých prípadoch môže problémy s čítaním a zápisom spôsobovať aj chybný SATA radič na strane počítača. V prípade, že je vaším počítačom desktop, na ktorom používate viacero diskov a ostatné pracujú bez problémov, je to prakticky vylúčené (za predpokladu, že vaša doska nemá dva rozličné SATA radiče, čo je obvykle vyjadrené rozdielnou farbou SATA konektorov). Ak ide o notebook len s jedným diskom, tak o zlej funkčnosti radiča sa z používateľského hľadiska dozviete prakticky až po výmene disku, s ktorým by ste prakticky okamžite pociťovali podobné problémy. Ak naozaj zistíte chybu radiča, v prípade desktopu je situácia pomerne ľahko riešiteľná kartou do PCI Express slotu (cca 15 eur). V prípade notebooku takéto riešenie nie je možné a je nutné vymeniť celú základnú dosku, čo podľa modelu a výrobcu môže stáť aj 100 eur a viac.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.