Otázka čitateľa: Na mojom notebooku HP ProBook ma rozčuľuje vypínanie obrazovky po približne 2 minútach nečinnosti. V nastaveniach obrazovky mám pri tom nastavené hodnoty 20 min. pri napájaní z batérie a 30 min. pri napájaní zo siete a rovnaké hodnoty aj pre prechod do spánku. Neviem nájsť nejaké iné nastavenia, ktoré to ovplyvňujú. Ak skrátka s počítačom prestanem pracovať, obrazovka po dvoch minútach zhasne (je čierna), pričom je jedno či je nejaký program spustený alebo nie. Je to poriadne otravné, pretože zakaždým sa musím znova prihlasovať. Čo by to mohlo spôsobovať?

Jednou z najčastejších príčin tohto javu je, že prechod do spánku je nastavený skôr ako vypnutie displeja (ktorého nastavenie je potom irelevantné). Keďže ale uvádzate, že vo vašom prípade je nastavenie 20 minút pre displej aj pre spánok, očividne ide o niečo iné.

Windows ako taký v základe obsahuje ešte jedno hlavné nastavenie, ktoré toto správanie ovplyvňuje. Keďže v súčasnosti sa už obvykle nepoužíva (čo platí už zhruba desať rokov), často sa naň zabúda. Ide o nastavenie šetriča obrazovky, ktorý niektorí výrobcovia notebookov nezmyselne aktivujú. Šetrič obrazovky pri tom nemusí byť nastavený len na nejakú animáciu, ale aj na kompletne čiernu obrazovku, pričom po deaktivácii myšou alebo klávesnicou môže vyžadovať prihlásenie.

Nastavenie šetriča obrazovky

Na Windows 10 jeho konfiguráciu nájdete v hlavnom Nastavení v sekcii Prispôsobenie/Obrazovka uzamknutia. Nachádza sa na úplnom spodku okna pod názvom „Nastavenie šetriča obrazovky“. Pokiaľ po otvorení uvidíte, že je nastavený na „Prázdny“, pričom je zaškrtnuté aj jeho políčko prihlasovacej obrazovky, našli ste vinníka. Je vhodné v rozbaľovacej ponuke nastaviť jeho voľbu na „Žiadny“. Za určitých okolností môže byť nastavený šetrič na „žiadny“ a pri tom časovač a zaškrtnuté políčko prihlasovania zostane aktívne. V takomto prípade sa prekliknite na akýkoľvek šetrič a následne nastavte voľbu zas na „žiadne“, čím by sa časovač mal vyradiť z činnosti.

Pokiaľ je z tejto strany všetko v poriadku a aj napriek tomu sa počítač stále uspáva alebo zhasína jeho obrazovka, pravdepodobne už túto činnosť nebude vykonávať Windows ako taký, ale program tretej strany. Najväčším podozrivým je doplnkový program pre detailnú správu napájania, ktorý inštaluje na notebook mnoho výrobcov, pričom jeho ikonu obvykle nájdete na paneli nástrojov pri systémových hodinách. Overte, či teda nie je nastavené uspávanie alebo vypínanie displeja v ňom.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom aprílovom vydaní TOUCHIT č. 4/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.