Aj vám sa notebook po prebudení z režimu spánku okamžite vypne? Máme pre vás riešenie. 

Otázka čitateľa: Mám problém so zhruba polročným notebookom Lenovo Y50-70 (CPU Intel Core i7, 512 GB SSD, 16 GB RAM, 64-bit Windows 10). Asi pred dvoma mesiacmi sa začal vyskytovať problém, pri ktorom sa notebook po prebudení zo spánku (klasické otvorenie veka s displejom) takmer okamžite vypne. Je pri tom jedno či je napojený na nabíjačku, alebo funguje na batériu. Notebook sa normálne prebudí, zobrazí sa plocha Windows a ak otvorím novú záložku v prehliadači či nový priečinok, notebook sa vypne ako keby ho niekto odpojil od elektriny (žiadne BSOD sa neobjaví). Všetky ovládače a aj aktualizácie softvéru mám nainštalované, takže mám podozrenie, že by to mohol byť jeho napájací zdroj.

Takýto problém sa vám bude v domácich podmienkach zrejme veľmi komplikovane diagnostikovať. Toto správanie notebooku je veľmi neštandardné, pretože pri problémoch rôzneho rázu obvykle dochádza k tvrdému reštartu, nie úplnému vypnutiu.

Okamžité vypnutie má zvyčajne pôvod len v prehrievaní, alebo pokazenom napájaní dosky, čo však vzhľadom na špecifický výskyt vášho problému nie je pravdepodobné, keďže k vypnutiu dochádza výhradne len pri prebudení zo spánku a nikdy nie pri hraní hier či iných energeticky náročných úlohách. Poškodenie napájacej sústavy sa ale úplne vylúčiť nedá, pretože okamžité prebudenie zo spánku a reštart, respektíve zapnutie, je z hľadiska priebehu záťaže predsa len trochu odlišné.

V prvom rade sa pre istotu presvedčte, či sa nestihne ukladať nejaký záznam do denníka udalostí. Kliknite na menu Štart pravým tlačidlom myši a zo špeciálneho menu vyberte možnosť Zobrazovač udalostí. V ňom vľavo rozbaľte vetvu Windows Logs a následne System. Skontrolujte či v čase posledného vypnutia neboli zaznamenané nejaké chyby, ktoré by vám na celú situáciu vrhli viac svetla.

Ak nie, Zobrazovač udalostí zavrite a zamerajte sa na ovládač grafickej karty. Problémy so spánkom a prebúdzaním idú totiž často na jeho vrub. Opäť kliknite pravým tlačidlom myši na menu Štart a tentoraz vyberte položku Programy a súčasti. V nej lokalizujte ovládač vašej grafickej karty od spoločnosti Nvidia a kompletne ho odinštalujte. Následne počítač reštartujte a po opätovnom spustení notebook skúste uspať a prebudiť.

Či už to problém odstránilo alebo nie, stiahnite si ovládač grafickej karty na stránke výrobcu svojho notebooku (zadajte na nej číslo vášho modelu). Ak problém pretrváva bez ovládača GPU a aj s nainštalovaním jeho novej verzie, je nutné nejakým spôsobom kompletne vylúčiť softvérovú príčinu.

Live verzie Linuxových systémov vám môžu rýchlo pomôcť v rýchlom odlíšení softvérových problémov od hardvérových

Live verzie Linuxových systémov vám môžu rýchlo pomôcť v rýchlom odlíšení softvérových problémov od hardvérových

Môžete to vykonať spustením linuxovej distribúcie, bez potreby jej inštalácie alebo akejkoľvek alternácie vašich dát na disku. Použite napríklad Ubuntu, ktoré si stiahnite na stránke www.ubuntu.com/desktop. Zvoľte najnovšiu 64-bitovú verziu, bez finančného príspevku vývojárom (Not now, take me to the download). Začne sa sťahovať 1 GB súbor ISO tohto operačného systému. Z neho si následne vytvorte inštalačné DVD, alebo inštalačný USB kľúč (napr. programom Rufus). Notebook reštartujte a Ubuntu načítajte. Na úvodnej obrazovke zvoľte, že ho chcete len vyskúšať bez inštalácie (Try Ubuntu), čím všetky dáta budú len v RAM a žiadne na disku.

Spustený systém uspite zaklapnutím veka (prípadne ak to nepôjde, tak myšou v pravom hornom rohu kliknite na príkaz Suspend). Následne notebook prebuďte a sledujte, či všetko prebehne normálne. Ak nie a aj na Ubuntu sa počítač po prebudení úplne vypne, notebook reklamujte s podrobným popisom tohto hardvérového problému (okamžite vypnutie pri prebudení zo spánku). Nezabudnite si skopírovať na externý disk alebo USB kľúč vaše dáta, pretože z reklamácie sa vám môže disk vrátiť naformátovaný.

Ak bude na Ubuntu prebúdzanie prebiehať normálne, bude potrebné riešiť problém v rámci Windows. Notebook klasicky reštartujte alebo vypnite a následne spustite systém Windows. Zazálohujte si všetky dáta a v sekcii Nastavenie/Aktualizácia/Obnovenie/Obnoviť výrobné nastavenia/Odstrániť všetko ho obnovte do čistého stavu.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom májovom vydaní TOUCHIT č. 4/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvednené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.