Otázka čitateľa: Chcel by som vás poprosiť o radu ako postupovať, keď sa niekto vydáva za náš profil na Instagrame a žiada od ľudí čísla kreditných kariet (s úmyslom ich poškodiť). Prevádzkujem kozmetický e-shop, ku ktorému mám vytvorený instagram účet s rovnakým názvom, akým je naša webová adresa. Niekto ale vytvoril rovnaký účet, doplnený na konci o podčiarkovník „_“, pričom používa naše logo aj adresu na našu webovú stánku. Rozposiela pritom ľudom správy, v ktorých ich žiada o čísla kreditných kariet a píše im mylné informácie o tom, že vyhrali a že majú poskytnúť svoje údaje. Chcem vás poprosiť o radu, že ako najúčinnejšie proti tomuto bojovať a s kým to mám vlastne riešiť. Treba kontaktovať políciu?

Ak si kedykoľvek všimnete podvodníka, ktorý sa na Facebooku, Instagrame či inej sociálnej sieti vydáva za vás, alebo za vašu firmu, je potrebné to okamžite riešiť so samotnou sociálnou sieťou, aby vám daný účet nestihol napáchať značnú škodu.

Každá veľká sociálna sieť, a to bez výnimky, má veľmi ostré pravidlá proti takémuto správaniu (označované ako impersonation, alebo impostor profile) a po nahlásení sú takéto podvodné účty mimoriadne rýchlo, behom minút až hodín, odstraňované.

Kým samotná zhoda mien môže byť aj náhodná, akonáhle na podvodníckom účte vidíte svoje vlastné fotky, alebo v prípade firmy svoje vlastné logá a iné údaje, je odcudzenie identity, respektíve príslušné podvodné konanie jednoznačne preukázateľné.

Nahlasovanie imitátorských účtov na Instagrame

Všetky sociálne siete majú na tento účel nahlasovacie formuláre, ku ktorým sa dostanete jednoduchým vyhľadaním kľúčových slov vo vyhľadávači „Názov siete, nahlásenie podvodu“, alebo cez sekciu pomocníka na danej sociálnej sieti ako takej.

V prípade Facebooku môžete nahlásiť imitačný účet vás ako osoby, rovnako ako imitačný účet vašej firmy na tejto stránke pomocníka.

V prípade Instagramu (jeho vlastník je Facebook) je dostupný formulár takisto v jeho sekcii pomocníka,  kde takisto môžete zvoliť, či sa niekto vydáva za vašu firmu alebo organizáciu, alebo naopak za vás.

Mnoho ľudí netuší, že toto nahlásenie môžete vykonať aj v prípade, že sami účet na danej sieti nemáte. To vôbec neprekáža a pred nahlásením si ho nikdy nemusíte zakladať. Dôležité ale je, že toto nahlasovanie robíte vždy za seba, respektíve za svoju firmu. Nikdy to nerobte v zástupe za niekoho iného. Celý postup by ste skomplikovali a predĺžili.

Nahlásenie podvodného účtu na Fecebooku

Aj keď nahlasovacie formuláre sú na daných sociálnych sieťach často v slovenčine, pamätajte na to, že ide o americké firmy, ktoré často nemajú lokálne pobočky. Nahlásenie je preto obvykle nutné/vhodné vykonať v angličtine. Ak jazyk neovládate, požiadajte niekoho o pomoc. Vždy to ale robte s ním. Vo väčšine prípadov totiž budete musieť dokázať svoju identitu, a to napríklad zaslaním fotografie svojho občianskeho preukazu, alebo v prípade firmy nejakého iného adekvátneho dokumentu, dokazujúceho vlastníctvo danej značky a podobne.

Čo sa týka nahlasovania danej záležitosti polícii, v tom vám pravdaže nič nebráni. Pôjde o oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu, pričom jeho cieľom bude neznámy páchateľ. Pre podrobné rady v oblasti práva už pravdaže musíte ísť inam, to je mimo našej kvalifikácie.

Dá sa ale očakávať, že vzhľadom na súvislosti bude celý proces len opletačkou pre vás. Pokiaľ sa páchateľ nejako neidentifikuje, napríklad svojím slovenským bankovým účtom, polícia ho obvykle nemá ako dostihnúť. Ak sa na sociálnej sieti len krátkodobo niekto za vás vydáva a anonymne vám rôzne škodí, nečakajte, že sa dočkáte jeho promptného dolapenia a odškodnenia. Americké firmy pravdaže asistujú svojej domácej polícii a vydávajú na základe súdnych príkazov príslušné dáta o svojich používateľoch (IP adresy, hardvérové identifikátory, časy prihlásenia a podobne), avšak pre policajné zložky iných štátov takéto požiadavky sú trochu viac komplikované a pokiaľ nejde o naozaj vážne zločiny, ochota nemusí byť priveľká.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.