Otázka čitateľa: Nedávno som si kúpil nový notebook, v ktorom výrobca predinštaloval antivírusový program McAfee. Keďže som dlhoročný používateľ Avastu, hneď som ho ním nahradil a nepotrebný McAfee som odinštaloval klasicky cez ponuku v Ovládacom paneli. Myslel som si, že je situácia vyriešená, ale mýlil som sa. Od tej doby mi v náhodných intervaloch, po štarte počítača a takisto pri jeho používaní , samovoľne vyskakuje okno, v ktorom je uvedené, že prebieha inštalácia McAfee do počítača. Po zhruba minúte sa objaví, že nastal nejaký problém a softvér sa nepodarilo nainštalovať. Je možné okno zavrieť krížikom, alebo kliknúť na „Kontaktujte nás“, následkom čoho sa v okne zobrazí biele pozadie a okno onedlho samo zmizne. Ako mám zabrániť vyskakovaniu tohto okna? Program McAfee bol z počítača normálne odinštalovaný, takže v nastaveniach sa už ani nezobrazuje. Neviem teda, čo mám robiť.

Problém tohto typu môže vzniknúť prakticky na akejkoľvek aplikácii, ktorú výrobcovia notebookov integrujú do svojich produktov (za úplatu od ich tvorcu). Aj keď vo vašom prípade ide o antivírus McAfee, príčina a takisto aj postup opravy je totožný pre akýkoľvek iný program, ktorý vchádza do systému touto cestou.

Keď svoj nový notebook po prvýkrát spustíte, dochádza k dokončeniu inštalácie a konfigurácie Windows, po ktorom sa spustia plánované úlohy a skripty, ktoré do neho vložil výrobca notebooku. Existencia týchto praktík je smutná, ale každopádne reálna.

Nevyžiadaná inštalácia antivírusu McAfee
Nevyžiadaná inštalácia antivírusu McAfee

K vašej situácii došlo pravdepodobne z dôvodu, že pri dokončení automatickej inštalácie antivírusu McAfee bol naplánovaný reštart počítača, ktorý mal celý proces dokončiť. K reštartu ale nedošlo buď z dôvodu chyby, alebo tým, že ste tomu zabránili a skôr než sa tak stalo ste program McAfee klasickou cestou odinštalovali.

Ak však konkrétny skript od výrobcu notebooku na daný reštart čakal a až jeho vykonanie a následné spustenie programu po štarte považoval za platné dokončenie celého procesu, zostal v systéme aktívny. V súčasnosti teda po každom štarte deteguje, že proces prvotnej inštalácie McAfee sa nedokončil a znova ho opakovane spúšťa. Keďže potrebné súbory programu už ale z dôvodu vašej odinštalácie na notebooku nie sú, proces inštalácie sa už nepodarí a ste tak donekonečna obťažovaný daným skriptom a oknom, ktoré sa o inštaláciu snaží.

Riešením je ručne odstrániť/znefunkčniť tento popletený inštalačný mechanizmus, aby sa nesnažil inštalovať program, ktorý už na vašom disku dávno nie je. Musíte ho však nájsť.

Mechanizmy tohto typu sa obvykle spúšťajú buď inicializačným záznamom v registroch, ktorý sa aktivuje pri štarte systému, alebo pomocou naplánovanej úlohy. Môžu byť použité aj oba spôsoby naraz a je potrebné ich otvoriť a položku týkajúcu sa McAfee z nich vymazať. Nemusíte sa báť, nejde o nič zložité a behom pár minút je hotovo.

Administrátorská utilita Autoruns
Administrátorská utilita Autoruns

V rámci prvého zmieneného cieľa v rámci systémových registrov je vhodné použiť špecializovaný nástroj, ktorý tieto príkazy na spúšťanie procesov hľadá. Aj keď zoznam spúšťaných procesov po štarte obsahuje aj integrovaný Správca úloh systému Windows 10, ten má prehľad len o malej časti možných cieľov.

Je teda vhodnejšie, ak použijete špecializovaný administrátorský nástroj – Autoruns, ktorý Microsoft poskytuje v rámci balíka systémových utilít Sysinternals. Môžete si ho stiahnuť samostatne a celkom zdarma na adrese https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns.

Ide o maličkú 2 MB utilitu, ktorú po stiahnutí stačí spustiť. Nie je nutné ju inštalovať. Na stránke kliknite na stiahnutie zazipovaného súboru, alebo skrátka len kliknite na „Run now“, ktorý EXE súbor Autoruns spustí priamo z tempového priečinka prehliadača.

Po spustení sa uistite, že sa v programe nachádzate na záložke „Everything“, teda „Všetko“. Bude obsahovať najväčší počet záznamov. Nemusíte sa nimi vôbec zaoberať a kliknite len do bieleho políčka na jeho hlavnom paneli, s nápisom Filter, kde napíšte výraz McAfee. Výsledky sa vyfiltrujú a uvidíte len položku, ktorá jeho meno obsahuje.

Ak sa žiadna neobjaví, tak skrátka neexistuje a program zavrite. Ak nejakú naopak nájdete, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Delete“. Program si vypýta potvrdenie, či ste si istý, že položku chcete odstrániť, čo len potvrďte tlačidlom „Áno“. Položka sa následne odstráni a program zavrite.

Plánovač úloh systému Windows
Plánovač úloh systému Windows

Či už ste v predošlom kroku nejakú McAffe položku našli, alebo nie, pokračujete kontrolou druhého podozrivého miesta.

Vašu situáciu môže takisto vyvolávať aj naplánovaná úloha, ktorá sa spúšťa v predefinovaných intervaloch. Kliknite na menu Štart a napíšte výraz „Task Scheduler“. Integrované vyhľadávanie vám ponúkne spustenie systémového plánovača úloh, ktorý otvorte.

V jeho hlavnom okne uvidíte niekoľko naplánovaných úloh, s ikonkou hodín, pričom budú patriť napríklad mechanizmu OneDrive, či iným programom. Nevšímajte si ich. Čítajte si len ich mená a ak uvidíte také, ktoré obsahuje výraz McAfee, kliknite na jeho riadok pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Delete“. Plánovaná úloha sa odstráni a nebude vás už nikdy obťažovať.

Okno zavrite a reštartujte počítač. Po vykonaní oboch krokov by sa už nechcené okno nikdy nemalo objaviť.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.