Otázka čitateľa: Zhruba pred dvoma mesiacmi sa na mojom počítači začal objavovať problém, s ktorým si neviem rady. Niekoľkokrát za deň, pri akejkoľvek práci sa mi na krátky okamih zobrazí na displeji biele okno s červeným rámikom, v ktorom je nápis „Attention. Waiting for automatic adjustment“. Okno následne zmizne bez akéhokoľvek zásahu, pričom počítač počas celého procesu funguje normálne. Snažil som sa prísť na to, čo by to mohlo spôsobovať, pričom na rôznych internetových fórach som sa dozvedel, že to asi nejako súvisí s monitorom. Nikde som sa ale nedočítal, ako túto chybu odstrániť. Mohli by ste mi poradiť?

Podľa vášho popisu je takmer isté, že ide o automatické upozornenie zobrazované firmvérom vášho monitora, pričom s počítačom ako takým (a jeho softvérom) nemá nič spoločné. Upozornenia v tomto znení majú napríklad monitory Philips, avšak ide o pomerne štandardný formát, ktorý sa môže zobrazovať aj na displeji iných výrobcov.

Upozornenie monitora na spustenie automatického zarovnania

Správa v okne v preklade hovorí: „POZOR. Čakám na skončenie automatického zarovnania“. Toto upozornenie je relevantné v súvislosti s už trochu staršími monitormi, prepojenými s počítačom pomocou analógového VGA kábla. V rámci tohto spojenia sa musí obrazový signál správne prispôsobiť tak, aby nezachádzal za okraj displeja.

Každý monitor, ktorý takéto analógové spojenie umožňuje, obsahuje špeciálny mechanizmus, ktorý posúva obrazový signál a deteguje jeho pozíciu v súvislosti s okrajmi. Tento proces trvá jednu až tri sekundy, pričom počas neho môžete občas aj vidieť, že sa obraz mierne posúva v horizontálnom aj vertikálnom smere. Následne sa nastavenie skončí a varovné okno zmizne.

Toto zarovnanie sa obvykle vyvolá dvoma spôsobmi. Buď novým pripojením kábla, alebo stlačením tlačidla konfigurácie na spodku monitora. Keďže ani jedno nerobíte, dochádza k niektorej z týchto dvoch činností pravdepodobne z dôvodu zlého kontaktu.

V prvom rade odpojte obrazový VGA kábel a znovu ho pevne zasuňte (pokojne aj pri zapnutom počítači). To urobte na oboch koncoch, teda jednak na strane konektora monitora a takisto aj na strane konektora počítača. Je možné, že bolo spojenie nekvalitné a zle doliehalo, dôsledkom čoho sa kábel znovu často „pripájal“, na čo monitor vždy reagoval novou konfiguráciou zarovnania obrazu.

Ak to nepomôže, pravdepodobne bude zaseknuté alebo zaprášené tlačidlo automatickej konfigurácie, ktoré sa nedopatrením samo spína. Je na spodku monitora, pričom obvykle má názov AUTO (z názvu automatická konfigurácia). Ak ho stlačíte, okno, ktoré vás trápi, by sa malo okamžite objaviť. Tlačidlo stlačte silno niekoľkokrát po sebe, pričom ho kníšte čo možno najviac doľava aj doprava, aby sa jeho kontakt prečistil a nezostalo zaseknuté. Za predpokladu, že nie je poškodené fyzicky, sa váš problém odstráni.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.