Otázka čitateľa: Na Facebooku sa mi z ničoho nič stratila ponuka preloženia príspevkov, ktorá tam ešte donedávna bývala a neviem zistiť prečo. Ak som v minulosti videl na rôznych facebookových stránkach zahraničných firiem či osôb príspevok v angličtine, vždy bola pod textom ponuka na automatické preloženie do jazyka, ktorý mám predvolený. Podľa nastavenia sa zdá byť všetko v poriadku. Kontroloval som to s facebookovými profilmi mojich známych, ktorým táto funkcia stále funguje a máme nastavené všetko rovnako. Preloženie mi pritom neponúka v žiadnom internetovom prehliadači (Internet Explorer, Chrome) a dokonca ani na smartfóne, z čoho usudzujem, že chyba nebude v počítači, ale naozaj v nastavení Facebooku. Všetko som ale skontroloval a neviem zistiť, kde by sa táto funkcia dala opäť aktivovať.

Vaše nastavenie, ktoré sa zaslali na snímke obrazovky, vyzerá byť v poriadku a vzhľadom na to, že situácia je rovnaká na viacerých prehliadačoch, očividne nie je chyba na vašej strane. Na tento problém sa za posledné roky v náhodných intervaloch sťažuje na komunitných fórach Facebooku relatívne dosť ľudí z celého sveta. Príčina je nejasná a Facebook nikdy na takéto javy nereaguje vyjadreniami, pretože priamu slovnú odozvu od používateľov prakticky vôbec nevyužíva (všetko čo potrebuje vedieť sa dozvie z telemetrie používania).

Nastavenia Facebooku v súvislosti s jazykom rozhrania a strojovým prekladom

Príčinu problému tak môžeme len odhadovať. Ako vysvetlenie sa ponúka napríklad fakt, že firma prakticky neprestajne a vo veľkom testuje zmeny zoraďovacích algoritmov, rozhrania a reklamných a identifikačných systémov. Namiesto jedného unikátneho prostredia Facebooku ich existuje v skutočnosti niekoľko, pričom jednotlivé verzie sa aktivujú nejakej náhodnej alebo vybranej skupine používateľov. Následne sa na hromadnej telemetrii sleduje ich interakcia a na základe kontrolnej skupiny, kde tieto zmeny zavedené nie sú, sa určuje čo je lepšie a čo horšie a lepší systém sa potom zavádza aj na ostatných používateľov vo veľkej miere.

Občas sa môže stať, že niektoré takéto testovacie zmeny obsahujú chyby a nezrovnalosti a ak náhodne patríte do skupiny, ktorej sa tieto zmeny aktivujú, môžete pocítiť problémy a nefunkčnosť niektorých prvkov. Ľudia, ktorí problémom trpeli v minulosti sa často vyjadrujú, že možnosť prekladu sa z ničoho nič začne znovu objavovať po nejakom čase, a to bez akéhokoľvek zásahu z ich strany. To by práve naznačovalo ukončenie testov v rámci konkrétnych skupín, v ktorých sa nachádzali.

Výrazné zmeny v nastavení však potenciálne môžu mať podobný efekt vyradenia. Odporúčame vám preto vyskúšať toto nastavenie kompletne dočasne prestaviť. Nastavte si napríklad české rozhranie a to, že nerozumiete inému jazyku než češtine a vyskúšajte, či zmena spôsobí aj zmeny v rámci chýbajúcej funkcie a opäť dôjde k prepojeniu na automatický prekladací mechanizmus. Pri následnom nastavení späť na slovenčinu by sa pri tom zmeny mohli zachovať.

Z našej strany už žiaľ nie sú možné akékoľvek podrobnejšie rady, pretože ide o uzavretý systém, na ktorom nemáme šancu problém simulovať a jeho skutočné príčiny pozná len prevádzkovateľ tejto sociálnej siete. Ten mimochodom žiadnu technickú podporu pre bežných používateľov neposkytuje. To však vzhľadom na počet používateľov a bezplatnosť služby nie je prekvapením.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom júnovom vydaní TOUCHIT č. 6/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.