Otázka čitateľa: Rád by som sa opýtal, či je možné nejako zabrániť elektrickému napájaniu USB portov po vypnutí počítača. Už viackrát som riešil, že myš a klávesnica zostali zapnuté a naďalej blikali ich diódy, čo je dosť problém, ak je počítač v miestnosti, kde spíte. Stretol som sa dokonca už s prípadmi, keď zostal roztočený externý disk. Keďže periférie človek nechce zakaždým odpájať, jediná účinná obrana je vypínať počítač zo zásuvky, respektíve stláčať vypínacie tlačidlo na zdroji, čo je dosť nepohodlné a okrem toho, strašne rýchlo sa vybíja CR2032 batéria BIOS-u. Prečo sa počítače takto správajú a na čo je to dobré? Je nejako možné toto správanie vypnúť a prikázať počítaču, aby sa vypínal „naozaj“?

Ide o funkciu ktorá sa začala na desktopoch vyskytovať v hojnej miere zhruba pred jednou dekádou, pričom jej pôvodom je veľké rozšírenie mobilnej elektroniky. Ideou je, že používateľ si k počítaču nechá pripojený telefón, myš s integrovanou batériou alebo čokoľvek iné, ktorá sa tak nabije napríklad cez noc, aj keď je počítač vypnutý. To, že USB porty zostanú pod prúdom je teda zámer výrobcu, nie chybou.

Toto správanie je možné na každej základnej doske desktopu a takmer na každej doske notebooku vypnúť, avšak v prvom rade treba povedať, že nevhodná reakcia periférií, ktorú pociťujete, je zriedkavá a po správnosti by k nej vôbec nemalo dochádzať. USB porty síce zostávajú trvalo napojené do elektrického okruhu a základná doska cez ne môže aj vo „vypnutom“ stave poslať značné množstvo prúdu, avšak pripojené zariadenie o to musí samo požiadať.

/VersionTECH/

Klávesnice, myši a iné periférie dostávajú pri vypínaní počítača ukončovací signál a vypínajú sa, respektíve prechádzajú do hybernácie. To platí aj pre externý disk, ktorý sa na základe neho prestane točiť a jeho hlava sa zaparkuje.

Ak sa tak nestane a pri vypnutom počítači vidíte neprestajne svietiť pestrofarebné LED diódy herných myší a klávesníc, či dokonca počujete, že sa externý disk stále točí, ide o nesprávnu reakciu ich firmvéru, alebo zlé správanie samotnej dosky. Odstraňuje sa to predovšetkým aktualizáciou firmvéru myši/klávesnice, alebo aktualizáciou BIOS-u.

Netýka sa to pravdaže pasívnych periférií. Ak máte k počítaču pripojené aj nejaké jednoduché pásiky či trubičky LED osvetlenia, ktoré nemajú žiadnu riadiacu sústavu a osvetľujete si nimi zadnú stranu monitora alebo spodok stola, tak toto svetlo po vypnutí počítača samozrejme nezhasne. Ide totiž prakticky o žiarivku, ktorá zasvieti, keď je pod prúdom a signál o tom, že počítač sa vypína nemá čo prijať. V takom prípade treba naozaj na doske nastaviť, aby USB porty vypínala.

SELEKTÍVNA DOSTUPNOSŤ NAPÁJANIA USB NA STARÝCH ZÁKLADNÝCH DOSKÁCH:

Na starších doskách sa stretnete s tým, že permanentne pod prúdom je len časť USB portov, ktoré výrobcovia pôvodne označovali žltou alebo červenou farbou ich vnútorného plastu. V prípade nezáujmu o túto funkciu ich teda stačilo nepoužiť. Toto zafarbovanie (s výnimkou modrej farby) ale nie je súčasťou USB štandardu a postupne začalo byť používané na celkom iný účel.

Zadný panel s rôzne farebnými portami na základnej doske Gigabyte

Na doskách vyrobených v posledných rokoch už zostávajú pod napätím úplne všetky USB porty. Ak máte pochyby, môžete to overiť skrátka tak, že k nim vo vypnutom stave začnete skúšať pripájať napríklad telefón a budete si všímať, či sa začne nabíjať.

Označenie portov žltou alebo červenou farbou má dnes už obvykle iný význam, pričom súvisí s generáciu USB 3 štandardu a schopnosťami z hľadiska veľkosti a stability posielaného prúdu. Každý výrobca si ale vždy sám zvolí, na čo takéto farebné označenie použije a informuje o tom v manuáli.

VYPÍNANIE PERMANENTNEJ DOSTUPNOSTI NAPÁJANIA:

Neprestajné zapojenie USB portov do napájacieho okruhu sa vypína v BIOS-e/UEFI, do ktorého sa obvykle dostanete stláčaním klávesu Delete pri štarte počítača.

Rôzni výrobcovia budú mať relevantnú položku umiestnenú na rôznych miestach, ale v základe ju nájdete vždy niekde v sekciách energetického manažmentu (Power Management) alebo v hlavných nastaveniach čipovej súpravy (Chipset alebo Settings).

Položka napájania USB na notebookoch Thinkpad

Zapínanie ErP na doske Gigabyte

Zapínanie ErP v rámci UEFI na doske Gigabyte

Na starých doskách (5 rokov a viac) hľadajte položku „USB Charge Technology“, alebo „Always on USB“, teda v preklade vždy zapnuté USB, respektíve nabíjacia technológia USB. Túto položku treba vypnúť, teda nastaviť na „Disabled“.

Na novších a takisto súčasných základných doskách je táto funkčnosť žiaľ už len súčasťou položky „ErP“, alebo zriedkavejšie „EUP“. Ide o skratky označujúce regulácie Európskej únie v súvislosti s minimálnou spotrebou zariadení pri vypnutí (pod 0,5 W).

Túto položku treba naopak povoliť (Enabled), čím sa napájanie USB portov vo vypnutom stave odstráni. Je to ale hromadné nastavenie pre všetky porty, teda aj Ethernet. Aktivácia tejto vlastnosti teda znamená, že prestane byť dostupná možnosť zapnúť počítač na diaľku príkazom z lokálnej siete či internetu. Ak túto funkciu nepoužívate, alebo ju máte kvôli bezpečnosti dokonca vyslovené zakázanú, tak vás to pravdaže nemusí trápiť.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.