Otázka čitateľa: Nedávno sa mi zosypal Windows 7, pričom sa mi ho nedarilo opätovne nainštalovať. Nastaveniam BIOS-u príliš nerozumiem, takže som si zavolal na pomoc kamaráta. Ten mi pomohol na mojej doske Gigabyte GA-Z 97-HD3 rozšíriť pamäť z 8 na 16 GB a takisto osadiť nový SSD, ktorý nahradil pôvodný HDD pre inštaláciu systému. Usúdil, že moje DVD s Windows 7 je príliš poškriabané, a preto nejde nainštalovať, tak sme nakoniec úspešne nainštalovali Windows 8, ktoré mal k dispozícií. Počítač ide rýchlejšie, avšak problémom je, že okrem SSD a pôvodného HDD, ktorý zostal pripojený v skrinke, mi iné disky nerozpozná. Roky som si robil zálohy na HDD diskoch, ktoré som pripájal cez vstup prídavného zariadenia (12V napájanie mimo PC). Fungovalo to, aj keď je pravda, že medzičasom mi štyri HDD takto odišli (motor sa nerozbieha). Každopádne, disky ktoré fungovali pred zmenou systému, mi teraz takto nefungujú. Neviem, či je to chyba diskov, konštelácia zapríčinená pridaním SSD alebo zmena systému Windows 7 na Windows 8. Mohli by ste mi poradiť?

Vo vašej otázke sa kombinuje viacero ťažkostí, avšak v základe ich je relatívne jednoduché diagnostikovať a riešiť. V prvom rade treba povedať, že existencia SSD nemá absolútne žiadny vplyv na funkčnosť iných HDD alebo externých úložísk. Funkčné SSD, na ktorom máte v súčasnosti nainštalovaný operačný systém, môžete z vašich úvah celkom vypustiť.

Je takmer isté, že nefunkčnosť niekoľkých externých úložísk, ktoré pripájate k novému systému je spôsobená nerozpoznaním alebo nefunkčnosťou ich komunikačného prostriedku. Neuvádzate síce, či tieto disky pripájate prostredníctvom siete v rámci NAS, alebo postupne cez externý USB adaptér, avšak v konečnom dôsledku je overenie ich funkčnosti rovnaké.

Pripojenie dátového a napájacieho káblu HDD v rámci desktopu /Foto: Marco Chiappetta/

Uvádzate, že v počítači vám okrem systémového SSD bez problémov funguje aj jeden HDD. Skúste teda počítač otvoriť a ostatné HDD, ktoré externe nefungujú, k nemu interne pripojiť. A to nielen pomocou SATA kábla, ale aj elektricky z jeho zdroja (nepoužívajte vaše externé 12 V napájanie). Ak následne počítač spustíte a systém vám obsah diskov bez problémov ukáže, viete, že problém sa ich nijako netýka a budete riešiť už len problém prostriedku, ktorým ich pripájate externe.

Ak naopak k rozpoznaniu diskov alebo zobrazeniu ich obsahu nedôjde ani interne, práve tým potvrdíte ich nefunkčnosť, pričom sa zameriate na to, či je hardvérová (vyžiadala by si ich výmenu a prípadnú profesionálnu záchranu dát), alebo len na úrovni súborových systémov a zavádzacích sektorov. To by ste rozpoznali tak, že disky v rámci systému nevidíte, ale ich prítomnosť potvrdíte v rámci Správcu zariadení a hlavne Správcu diskov. Oba tieto prvky sú dostupné v okne „Správa počítača“, ktorú spustíte vyhľadaním v menu Štart. Ak v nich disky naopak vidíte, vhodným softvérom by ste z nich mohli dáta zachraňovať aj svojpomocne a následne po skončení tohto procesu disky znovu naformátovať a používať.

Ak naopak potvrdíte, že vo vnútri PC disky fungujú, zamerajte sa na ich externé pripojenie a napájanie. Vaša poznámka o tom, že v priebehu posledných rokov vám štyri HDD prestali fungovať na základe poškodenia rotora alebo elektroniky, je pomerne alarmujúca. Pevné disky majú v základe životnosť pokojne aj dekádu. Nie že by sa nemohla objaviť chyba, ktorú popisujete, ale ak sa objaví v domácich podmienkach 4-krát po sebe na rôznych modeloch, v krátkej dobe 3 či 4 rokov, naznačuje to skôr nevhodné, nekvalitné či nesprávne navrhnuté riešenie ich napájania, ktoré treba vymeniť.

Každopádne, rozdiel medzi funkčnosťou pripojenia na Windows 7 a novo nainštalovaný Windows 8 bude len na úrovni ovládačov (v prípade, že HDD pripájate cez USB alebo eSATA) alebo základnej konfigurácie (v prípade, že ich pripájate cez sieť pomocou NAS).

Sťahovanie ovládačov základnej dosky na stránke spoloťnosti Gigabyte

Sťahovanie ovládačov základnej dosky na stránke spoločnosti Gigabyte

Navštívte stránku výrobcu vašej základnej dosky (vo vašom prípade Gigabyte) a v sekcii podpory si stiahnite pre vašu dosku GA-Z97-HD3 ovládače, týkajúce sa čipovej súpravy (Chipset). Tie obsahujú ovládače pre USB 2.0 zbernicu. Rovnako si stiahnite na totožnom mieste aj ovládače pre USB 3.0 zbernicu, ktoré má váš model dosky separátne.

Venujte pozornosť popisu. Po inštalácii základného ovládača (Intel USB 3.0 Driver) je potrebné nainštalovať ešte Hot fix určený pre 64-bitové Windows 8 (príp. 32-bitové). Očividne sa ním rieši nejaký problém, ktorý s vašou situáciou môže súvisieť.

Na záver ešte dve rady. Aj keď nefunkčnosť externých diskov popísaným spôsobom zrejme vyriešite a znovu ich sprevádzkujete, radíme vám neignorovať časté vyvolanie elektronických a hardvérových porúch HDD, ktoré popisujete. Naznačuje to, že s riešením nie je niečo v poriadku a zrejme stojí za to ho vymeniť.

Okrem toho, používanie systému Windows 8 už je dnes značne nevhodné. Váš počítač bude schopný prevádzkovať aj súčasný Windows 10, na ktorý môžete váš Windows 8 zdarma upgradovať (za predpokladu, že je aktivovaný). Stačí si zo stránky Microsoftu stiahnuť nástroj na stiahnutie inštalačného média a kliknúť v ňom na možnosť inovácie).

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.