Otázka čitateľa: Trápim sa so svojím počítačom Lenovo E 530, na ktorom mám nainštalovaný Windows 10. Ide o to, že zakaždým, keď príde nejaká nová aktualizácia systému, mi ubudne na disku niekoľko GB voľného priestoru. Ide pri tom často o poriadny kus, obvykle aj o 6 GB. To sa napríklad stalo aj práve teraz, keď sa nainštalovala nejaká kumulatívna aktualizácia. Pred ňou som mal 236 GB voľného miesta a po nej už len 230 GB. Občas sa nejaký ten GB vráti nazad, ale stále ide o 3 GB a viac, ktoré ubudnú. Neviem čo sa deje, pretože mám ešte jeden notebook Toshiba a tam sa takýto problém nevyskytuje a po aktualizácii je miesta prakticky rovnako.

To, že pri aktualizáciách nejaké miesto ubúda je celkom bežný jav. Treba si uvedomiť, že pri aktualizácii potrebuje miesto nielen samotná aktualizácia (na svoje uloženie), ale napríklad aj bod obnovy, ktorý sa vytvára pri každej aktualizácii pre prípad problémov, aby sa používateľ mohol vrátiť nazad do funkčného stavu. Obvykle však ide len o pár desiatok až stoviek MB. Uložené inštalačné súbory aktualizácie sa po čase mažú a body obnovy majú vyhradený maximálny priestor, ktorý môžu zaberať (napríklad 10 % voľného miesta). Po jeho dosiahnutí sa najstaršie body začnú prepisovať novšími a zabrané miesto sa teda viac menej už nehýbe.

Ak vám pri aktualizácii zmizne niekoľko GB priestoru, ide o veľkú aktualizáciu, či lepšie povedané kompletný upgrade systému na novšiu verziu. Ten má obvykle zhruba 3,5 GB, pričom stará verzia sa na systéme dočasne ponechá pre prípad návratu. Z tohto dôvodu na disku ubudne 6 GB a viac. Naposledy sa takto systém aktualizoval v rámci výročnej aktualizácie (Anniversary Update). Súbory pôvodného systému sú uložené v priečinku Windows.old, pričom ak ich nepoužijete (nevrátite sa úmyselne k staršej verzii), automaticky sa zmažú po 30 dňoch.

Súbory je možné zmazať kedykoľvek aj ručne, ak ste si istý, že ich nebudete potrebovať. Otvorte Nastavenia Windows a v sekcii Systém otvorte položku Úložisko. Následne kliknite na disk C a počkajte pár sekúnd na dobehnutie analýzy. Zobrazia sa dáta o tom, čo na disku C zaberá miesto. V dolnej časti okna nájdete odsek nazvaný Dočasné súbory a ak naň kliknete, zobrazí sa ponuka na odstránenie dočasných súborov a takisto predchádzajúcich a už nepoužívaných verzií Windows (vrátane informácie, koľko miest na vašom disku zaberajú). Položky môžete označiť zaškrtnutím a kliknutím na tlačidlo Odstrániť súbory ich definitívne zmazať.

Ak sa naozaj stáva, že mnoho GB vám ubúda na disku veľmi často (každých pár dní až týždňov), zrejme budete zapojený do Windows Insider programu. Účasť sa potvrdzuje v Nastavení v sekcii Aktualizácia a zabezpečenie, konkrétne v kategórii Windows Insider Program. Ak na túto položku kliknete a namiesto tlačidla Začať sa zobrazia nastavenia rýchlosti prijímania nových zostáv, ste aktívne zapojený do testovania Windows.

Systém sa vám teda upgraduje veľmi často na nestabilné vývojové verzie, aby ste mohli Microsoftu poskytnúť na ne svoj názor. Každá verzia systému je pri tom kompletná, takže z vášho disku odstrihne niekoľko GB dát tak, ako práve Anniversary Update. Ak ste účasť na tomto testovaní zapli omylom, tlačidlom Zastavenia sa od programu odhlásite a následne už budete dostávať len klasické aktualizácie, ktoré už testovacím sitom prešli. To je stav vhodný nielen pre bežného používateľa, ale úplne pre každého, kto s počítačom klasicky pracuje a nepoužíva ho ako testovací nástroj.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom novembrovom vydaní TOUCHIT č. 9/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.