Otázka čitateľa: Na mojom notebooku HP s Windows 10 mi z ničoho nič prestala fungovať Wi-Fi. Router je pri tom v poriadku, pretože na smartfóne sieť vidím a pripojím sa k nej celkom normálne, pričom internet funguje. Na notebooku sa však snažím vždy márne. Svoju domácu sieť nevidím v ponuke a rovnaké je to aj na Wi-Fi v práci či napríklad v kaviarni. Nikde žiadnu sieť skrátka nevidím, nech som k routeru akokoľvek blízko. Skúšal som na ikonu pri systémových hodinách kliknúť pravým tlačidlom myši, kde som z ponuky vybral možnosť „Riešiť problémy“. Windows síce následne v otvorenom okne niečo hľadá a robí, ale na konci vždy napíše, že žiadne problémy sa nenašli. Myslel som si, že je zlá sieťová karta, ale po pripojení kábla internet funguje, takže to bude asi v niečom inom.

Tým, že vám internet funguje v rámci káblového pripojenia, ste hardvérový problém sieťového modulu nevylúčili. O drôtové a bezdrôtové pripojenie sa totiž prakticky vždy starajú dva rozdielne sieťové čipy, pričom každý používa vlastný ovládač.

Dostupné sieťové pripojenia

Ak kliknete pravým tlačidlom myši na menu Štart a z administrátorského menu vyberiete Sieťové pripojenia, mali by ste zbadať minimálne dve položky. Jedna sa bude týkať Ethernetu, respektíve klasickej LAN, ktorá bude obsluhovaná napríklad čipom Realtek a druhá položka sa bude týkať Wi-Fi, respektíve Wireless LAN, o ktorú sa bude starať napríklad čip od Broadcomu. V tomto okne môžete rýchlo vykonať základný softvérový reštart sieťových ovládačov, ktorý má na ne takmer rovnaký efekt, ako kompletný reštart počítača. Stačí kliknúť na položku pre Wi-Fi pravým tlačidlom myši a vybrať možnosť Vypnúť a následne Zapnúť. Z tohto menu je možné spúšťať aj základnú automatickú diagnostiku. Venujte sa pri tom len položke pre Wi-Fi. Žiadna iná s ňou nesúvisí.

Ak položku Wi-Fi v okne nevidíte, alebo jednoduchý reštart a diagnostika problém nevyriešili, kliknite znovu na menu Štart pravým tlačidlom myši a spustite Správu zariadení. V ňom rozbaľte položku Sieťové adaptéry a presvedčte sa, či sa v ňom položka Wireless LAN nachádza a nemá pri sebe žiadny varovný žltý výkričník. Ten by totiž mohol indikovať problémy s ovládačom. Takáto situácia je veľmi pravdepodobná, ak nefunkčnosť nastala napríklad po reinštalácii systému Windows, alebo po čerstvej inštalácii nejakej aktualizácie.

Sieťové adaptéry v rámci Správcu zariadení

Ak vám modul Wi-Fi prestal fungovať náhle a bez nejakej konkrétnej akcie z vašej strany, ide vo väčšine prípadov o hardvérovú poruchu, ktorá sa rieši výmenou. Je pravdaže vhodné si byť istý, a preto navštívte stránku výrobcu vášho notebooku, vyhľadajte na nej svoj model a stiahnite si najnovší ovládač pre Wi-Fi modul, respektíve čip Wireless LAN.

Ak sa situácia po jeho inštalácii nenapraví, máte v základe dve možnosti. Ak je notebook v záruke, s týmto problémom ho reklamujte. Interný modul s čipom pre Wi-Fi vám bude zdarma vymenený za iný. Ak notebook už v záruke nie je, môžete sa v servise opýtať, koľko by stála výmena na vašom modeli notebooku, pričom myslite na to, že máte otvorenú alternatívu v podobe externého riešenia. Sieťové karty do USB pre Wi-Fi pripojenie začínajú už od 5 eur. Nemusí ísť pri tom vždy len o obludu s anténou. Veľká časť modelov je taká miniatúrna, že ich po zasunutí do USB konektora skoro ani nevidno, takže nijak neprekážajú a neznižujú mobilitu zariadenia. Mierna nevýhoda pravdaže je, že toto riešenie permanentne zaberá jeden USB port, čo nemusí každému vyhovovať.

Externý sieťový modul Wi-Fi

Tento článok vyšiel aj v tlačenom májovom vydaní TOUCHIT č. 5/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.