Otázka čitateľa: Chcem sa spýtať, ako je to s blokovaním funkcií na Facebooku. Ide o to, že už druhýkrát sa mi stalo, že sa mi nedá nič zdieľať a nemôžem sa pozerať ani na svoj profil. Neviem, či ma zablokoval niekto z mojich priateľov, alebo ktosi iný. Je možnosť sa proti tomu nejako chrániť? Ako zistím, kto ma zablokoval? Neviem či niekomu vadí, čo zdieľam, pretože podľa mňa sú to len slušné veci, rôzneho motivačného, finančného a kresťanského charakteru. To už nemôžem nikomu veriť, ani svojim priateľom?

V prvom rade treba upozorniť na to, že Facebook vám môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu (teda aj bezdôvodne) zrušiť váš účet a zmazať všetky jeho dáta. Službu vám poskytuje zdarma a bez záruk. Nie ste jeho zákazníkom a ani majiteľom. Pripomíname to z dôvodu, aby ste mali na pamäti, že nemáte žiadne „právo na používanie Facebooku“ alebo „právo na vysvetlenie, prečo vám niečo blokuje“. Nedá sa povedať, že by sa to dialo nejako často, pretože by služba nemohla získať priveľkú popularitu, ale táto možnosť tu je. Dobrovoľne ste s týmito podmienkami súhlasili pri zakladaní účtu (aj keď ste podmienky pravdepodobne tak ako drvivá väčšina ľudí nečítali).

Podmienky používania Facebooku

Zmazanie účtu alebo blokovanie jeho funkcií môže vykonať len Facebook, nikto iný, pričom na e-mail, ktorý ste použili pri registrácii, dostanete informačnú správu o dôvode tohto kroku. Ak tento mail nemáte, skontrolujte či sa nenachádza v zložke spamu.

Vzhľadom na takmer 2 miliardy používateľských účtov je nereálne, aby nejaký pracovník Facebooku kontroloval a hodnotil, či účet je alebo nie je v poriadku. Blokovanie vždy vykoná automatický mechanizmus, a to buď na základe automatickej analýzy obsahu, ktorá spĺňa nejaké predpoklady (napríklad detekcia nahoty), alebo na základe reakcií používateľov na tento obsah. Ľudská kontrola a zásah zamestnanca Facebooku nastáva obvykle až v prípade mediálnej aféry, prípadne pri priamom kontakte s používateľom v súvislosti s overovaním identity (napríklad, ak potrebujete dokázať, že niekto sa na Facebooku za vás vydáva a práve vy ste tá reálna osoba).

To, aké kritériá majú tieto mechanizmy je pravdaže známe len Facebooku, avšak dá sa očakávať zablokovanie príspevku napríklad v prípade, že viacero používateľov po jeho prečítaní kliklo na možnosť „nahlásiť ako spam“.

Ak sa toto stane s viacerými vašimi príspevkami, automatický systém vyhodnotí účet ako spamový a trvalo alebo dočasne ho zablokuje. Tu si treba uvedomiť, že systém určite nereaguje takto na nahlásenie jediného človeka a takéto kroky sú realizované až po viacnásobnom nahlásení viacerých ľudí. Nejde teda o to, že by vás nejaký konkrétny človek nemal rád a robil vám to naschvál.

Jednotlivec vás môže blokovať, ale len v rámci svojho vlastného účtu. Môže si teda nastaviť, že už nechce vaše príspevky vidieť, o čom sa vy nedozviete. To ale nijako vás a ani nikoho iného neovplyvní. Ide o jeho súkromné nastavenie toho, čo na Facebooku vidí.

Blokovanie odosielania správ na 5 dní

Podobne je to aj v prípade žiadostí o priateľstvo. Facebook predpokladá, že žiadosti o priateľstvo odosielate len ľudom, ktorých poznáte a ste s nimi už v nejakom priateľskom, rodinnom či kolegiálnom vzťahu. Predpokladá teda, že väčšina žiadostí skončí prijatím. Ak naopak bude väčšina žiadostí zamietnutá alebo ignorovaná, automatický mechanizmus to vyhodnotí ako to, že posielate žiadosti o priateľstvo cudzím ľudom a obťažujete ich.

Obvyklým riešením je, že vám je posielanie príspevkov, zdieľanie a posielanie žiadostí o priateľstvo na nejakú dobu, napríklad 10 dní, zablokované. Najvhodnejšou reakciou je prečítať si z oznamovacieho e-mailu, prečo k tomu došlo a počkať kým doba uplynie. Podobnej činnosti sa neskôr bude vhodné vyvarovať, alebo službu skrátka prestať používať. V tomto ohľade nemá zmysel situáciu riešiť a dožadovať sa odblokovania a podobne. Nepochodíte.

Výnimky pravdaže existujú, ako napríklad v prípade, že by váš účet bol cieľom záškodníckeho útoku botnetu, čo sa môže stať napríklad rôznym celebritám. Vtedy je situácia promptne vyriešená, avšak v rámci bežného účtu to netreba očakávať, pretože zablokovanie je obvykle výsledkom reálneho porušenia pravidiel.

Základné príčiny blokovania a ich riešenie

Keďže nevieme, prečo vám boli niektoré funkcie zablokované (je to uvedené v informačnom e-maile, ktorý vám Facebook zaslal), uvedieme niekoľko základných priestupkov a ich riešenie do budúcnosti. Blokovanie trvá obvykle niekoľko hodín až dní, podľa toho ako je priestupok vážny a či je prvý alebo opakovaný.

Príčina blokovania: Zdieľate veľké množstvo príspevkov, alebo vytvárate obrovské množstvo správ vo veľmi krátkom čase (napríklad desiatky za minútu).
Riešenie: Vyčkajte na ukončenie blokovania a následne obmedzte svoju aktivitu na miernejšiu frekvenciu.

Príčina blokovania: Posielate príliš veľa príspevkov, na ktoré mnoho ľudí kliká a označujú ich za nevhodné alebo urážlivé.
Riešenie: Počkajte na ukončenie blokovania a následne obmedzte aktivitu príspevkov tohto typu. Ak sa vašim priateľom nepáči, čo zdieľate, obvyklá ľudská reakcia je ignorovanie alebo súkromné schovanie tohto obsahu na ich vlastnej stene. Ak príspevky nahlasujú, pôjde zrejme o výrazne nevhodný obsah. Zvážte potom to, akých ľudí máte na Facebooku zaradených medzi priateľov a skúste s nimi diskutovať o tom, či práve oni nepovažujú nejaký obsah za veľmi nevhodný. Ak nájdete veľký rozpor, z priateľov ich odstráňte a vaše príspevky už dostávať nebudú.

Príčina blokovania: Na fotkách označujete ľudí nesprávne, alebo ľudia nereagujú alebo zamietajú vaše požiadavky na priateľstvo.
Riešenie: Neposielajte žiadosti cudzím ľudom ani nevytvárajte popisky ich fotografií.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom marcovom vydaní TOUCHIT č. 3/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.