Funkcia Fast Pair je vhodná na rýchle spárovanie nových slúchadiel so smartfónom alebo inteligentných hodiniek.

Kompatibilné slúchadlá s touto funkciou nájde aj operačný systém Windows 10 a 11. Nie všetky slúchadlá majú túto funkciu a tak je potrebné párovanie vykonať tradičným spôsobom. To znamená prepnúť ich do párovacieho režimu a cez smartfón vyhľadať nové Bluetooth zariadenia. Funkcia Fast Pair tento proces uľahčuje o potrebu manuálneho prepínania slúchadiel do spomínaného párovacieho režimu a aktivuje režim pripojenia automaticky.

Vo väčšine prípadov stačí slúchadlá iba zapnúť v prípade úplne bezdrôtových slúchadiel ich len vytiahnete zo škatuľky. Fast Pair nie je závislá na type slúchadiel, ale na podpore od výrobcu. Týmto spôsobom sa dajú vyhľadať slúchadlá na hlavu, herné alebo rôzne bezdrôtové slúchadla. Podmienkou je, aby výrobca deklaroval podporu tejto funkcie.

fast-pair-android-jblZdroj: TOUCHIT

Čo však ale v prípade, kedy už nechcete mať tieto slúchadla priradené k smartfónu a chcete ich odstrániť? Na tento účel slúži položka Google v nastaveniach smartfónu. Túto položku nájdete v každom smartfóne s Androidom a slúži na zapamätanie si údajov o vás ako aj vašich zariadeniach a služieb, ktoré máte v rámci účtu Google nastavené.

Stretnúť sa môžete s prípadom, kedy sa zapamätané slúchadla budú zobrazovať aj iným používateľom. Spomedzi množstva testovaných slúchadiel s podporou tejto funkcie sme zistili, že sa netýkajú každého modelu. Nedá sa preto s určitosťou povedať, čím je toto zobrazovanie iným používateľom zapríčinené. Tým, že sú slúchadlá zapamätané v rámci vašej emailovej adresy priradenej k vášmu Google účtu, mali by sa zobraziť vám.

V niektorých prípadoch sa ale stáva, že sa funkcia Fast Pair pripomenie aj iným používateľom. Toto by mohlo byť zapríčinené tým, že slúchadla podporujú multi-point párovanie. Ide o pripojenie k dvom alebo viacerým zariadeniam naraz. Tým, že ešte nevyčerpali limit počtu pripojených zariadení, je možné že sa ukazujú aj na ostatných smartfónoch s Androidom, hoci nie sú registrované na váš účet Google.

android-fast-pairZdroj: TOUCHIT

Ako na to?

Otvorte nastavenia smartfónu, vyberte položku Google – Zariadenia a zdieľanie. Tu sa nachádzajú ďalšie položky, pričom na tento účel treba zvoliť položku Zariadenia a v ďalšom kroku vybrať Uložené zariadenia.

Zobrazia všetky uložené zariadenia, ktoré ste pomocou Bluetooth v minulosti pripojili k vášmu účtu Google. Toto nastavenie vám neskôr pomôže pri zmene smartfónu a slúchadlá budú nájdene a priradené k vášmu smartfónu rýchlejšie.

Týka sa to napríklad aj inteligentných hodiniek alebo športových náramkov. Pri zmene smartfónu nie je potrebné nechať náramok rozpoznávať znova, čo takmer vždy znamená resetovanie náramku na výrobné nastavenia. Stačí zapnúť Bluetooth a mať inteligentný náramok v dosahu telefónu. Zapnete funkciu Bluetooth a aplikácia si inteligentný náramok automaticky nájde a rozpozná práve na základe uložených údajov z minulosti.

android-fast-pairZdroj: TOUCHIT
android-fast-pair

A čo spotreba energie?

Spotreba energie pri technológii Bluetooth je celkovo zanedbateľná. Táto technológia bola od začiatku vyvíjaná s nízkym dopadom na energetické požiadavky. Aj preto má nižší výkon ako napríklad pri použití Wi-Fi ak ide o kopírovanie obrázkov alebo prenosu nejakých dát. Okrem toho je tu ešte prívlastok Low Energy, ktorý poznáte pod skratkou LE. Aj toto je jedna z podmienok, ktorú musia smartfón a slúchadlá spĺňať na to, aby sa dali vyhľadať cez Fast Pair.

Niekedy chceme šetriť energiu čo najviac a tak je logické vypnutie napríklad Wi-Fi pripojenia, keď nie sme pripojený k žiadnej sieti. BT má tak zanedbateľné energetické nároky, že nie je potrebné ho vypínať, nehovoriac ešte o režime Low Energy. V tomto režime fungujú slúchadla aj smartfóny a v pravidelných intervaloch kontrolujú zariadenia okolo seba. Spotreba je ale zanedbateľná a nemusíte si robiť žiadne starosti.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.