Apple Watch sú výborné inteligentné hodinky (s otrasnou výdržou na jedno nabitie), s ktorými sa môžete aj kúpať, resp. s nimi vykonávať takmer všetky úkony vo vode (potápanie a slaná voda sa neodporúča). 

To vie asi každý majiteľ týchto hodiniek, no stretávame sa s tým, že nie každému je známe, ako sa má postupovať pred, resp. po kúpaní, čo je nie len odporúčané, ale reálne to môže predĺžiť životnosť vašich jablčných hodiniek.

Apple Watch

Apple Watch

Pred kúpaním (môžete, nemusíte používať)

Zapnutie režimu – zamknutie vo vode. Dotknite sa spodnej časti displeja a potiahnite nahor, pričom sa vám zobrazí ovládacie centrum. Rolujte hore a nájdite ikonu s motívom kvapky a kliknite na ňu – týmto ste aktivovali režim zamknutie vo vode, pričom sa nestane, že náhodou spustíte/vypnete nejakú akciu, displej nereaguje na dotyky. Dodajme, že režim zamknutie vo vode sa zapne automaticky aj pri začatí cvičenia vo vode, napríklad plávania alebo surfovania.

Vypustenie vody (dôležité!) + vypnutie režimu zamknutie vo vode

Pre vypnutie vyššie uvedeného režimu otáčajte korunkou „Digital Crown“ na boku hodiniek, kým sa na displeji nezobrazí nápis odomknuté. Korunkou môžete otáčať ktorýmkoľvek smerom. Následne zaznie postupnosť tónov, aby sa vypustila všetka voda, ktorá v reproduktore zostala. Teraz môžete displej/hodinky používať zvyčajným spôsobom. Vypustenie vody môžete vykonať kedykoľvek to budete považovať za vhodné a potrebné. V rýchlosti: stačí kliknúť na ikonu kvapky v ovládacom centre a následne otáčať korunkou.

Prečítajte si aj:

Chcete zažívať pravidelné dobrodružstvá? Používajte Google Mapy!

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE