Dôvodov prečo to spraviť je niekoľko. 

Potreba zmeniť predvolenú aplikáciu za druhú najčastejšie nastáva vtedy, keď používateľ s ňou nie je spokojný, ale bola predinštalovaná v telefóne. Táto potreba zmeny najčastejšie nastáva pri aplikáciách ako sú prehliadače, aplikácie na zasielanie správ alebo telefonovanie. Aplikácie v Android smartfónoch sú prepojené, takže nie vždy stačí novú požadovanú aplikáciu iba nainštalovať, pretože príkazy na spracovanie budú predvolene posielané do pôvodne nainštalovanej / systémom predvolenej aplikácie.

Klasickým príkladom sú internetové prehliadače, kedy nás po nainštalovaní nového prehliadača systém vyzve, aby sme si jeden z nainštalovaných prehliadačov predvolili a používali ho ako hlavný pre viaceré činnosti, ktoré súvisia napríklad so sťahovaním súborov z internetu. Môže však nastať aj situácia, že ako hlavný prehliadač (aj dočasne) je potrebné používať iný prehliadač.

Ako nastaviť predvolený prehliadač

V prvom kroku ho systém po nainštalovaní nenavrhne k predvolenému používaniu. Ak sa tak nestane, tak je potrebný zásah používateľa. Rovnaký postup zmeny sa dá aplikovať aj na ďalšie bežne používané aplikácie. Postup nastavenia predvolenej aplikácie je veľmi jednoduchý a rýchly.

Je potrebné na požadovanej aplikácii, ktorú chcete predvoliť, podržať prst a prejdite do Nastavení aplikácie. V ponuke Informácie o aplikácii vyhľadajte Predvolené nastavenia – Aplikácia prehliadača. Zo zoznamu nainštalovaných aplikácií následne vyberte vami požadovanú.

V nastaveniach sa dajú predvoliť aplikácie pre oblasti:

  • Aplikácie na SMS
  • Digitálny Asistent
  • Identifikácia volajúcich a spamu
  • Prehliadač
  • Telefónna aplikácia
  • Vstupná aplikácia

Skrátená cesta pre zmenu napr. predvoleného prehliadača:

Nastavenia > Aplikácie > Predvolené aplikácie > Prehliadač a vyberte požadovanú aplikáciu.

Prečítajte si aj:

Peter Hupka

Peter Hupka
Každý deň sledujem aktuálne dianie v technologickom svete a vyberám tie najzaujímavejšie témy pre náš web.