Otázka čitateľa: Rád by som sa opýtal čo hrozí pri vymenení písmena jednotky úložísk. Chcel by som zmeniť poradie jednotlivých partícií diskov a optickej mechaniky, ktoré vidím ako D, E a F.  V počítači mám 1 TB SSD a 8 TB HDD. Systémové SSD som pred pár dňami dodatočne rozdelil. Problémom je, že systémová časť má písmeno C, môj HDD písmeno D, mechanika E a nový zväzok na SSD dostal písmeno F. Chcel by som, aby SSD mal písmená C a D, HDD bol tretí s písmenom E a mechanika bola na konci s písmenom F. Skúšal som to v Správcovi zariadení zmeniť, ale hneď ma Windows upozornil, že niektoré programy nemusia pracovať po zmene správne. Takisto ma prekvapilo, že pri zmene nemôžem vybrať písmená ktoré chcem, ale len ďalšie v poradí, ako G, H až Z. Čo treba urobiť preto, aby bolo všetko v poriadku?

Písmená jednotiek, ktorá nie je systémové, môžete bez problémov meniť. Kedykoľvek a bez vplyvu na dáta, ktorý daný disk obsahuje. Stačí aby ste si boli vedomý jednotlivých náležitostí a princípov, ktoré s tým súvisia.

Z historických dôvodov má systémová jednotka Windows, na ktorej je nainštalovaný samotný operačný systém, priradenú partíciu s označením C. Tento fakt je nemenný a musí zostať tak ako je. Písmená ostatných jednotiek môžete meniť podľa vlastných preferencií.

To na čo si treba dať pozor je, aby na jednotke, ktorej písmeno meníte, neboli nainštalované programy. Z tohto dôvodu vidíte pri zmene písmena jednotky všeobecné upozornenie, ktoré vás v tejto súvislosti varuje. Zmenou cesty totiž programy obvykle prestanú fungovať a pre ich opätovné sfunkčnenie by ich bolo nutné preinštalovať.

Vzhľadom na to, že väčšina ľudí má programy nainštalované iba na systémovom disku C, ktorého písmeno nemôžete a teda ani nebudete v rámci Windows meniť, je dané obmedzenie vlastne irelevantné. Ak máte na daných partíciách a úložiskách len klasické súbory, multimediálne dáta, alebo sú dokonca novo vytvorené a prázdne, nič vám nebráni zmeniť ich identifikačné písmeno jednotky.

Základnou vlastnosťou, ktorú je potrebné vnímať je to, že v rámci Windows môže existovať s daným písmenom vždy len jedna aktívna jednotka. Písmeno totiž funguje ako adresa, pod ktorou systém dané úložisko nájde.

Ak teda konkrétne písmeno dostupné nie je (je obsadené), musíte ho najprv uvoľniť.

Napríklad USB kľuč môže mať priradené písmeno G, pričom ak ho odpojíte a pripojíte namiesto neho nejaký iný, automaticky môže dostať takisto písmeno G, pretože sa pri predošlom odpojení uvoľnilo a bolo k dispozícii. Ak ale pripojíte oba USB kľúče naraz, vždy budú mať iné písmená, teda napríklad F a G. Nikdy nie G a G.

Z toho vyplýva, že ak chcete zmeniť poradie svojich existujúcich jednotiek D, E a F, nikdy to nie je možné priamou výmenou. Nemôžete D zmeniť na F, a následne pôvodné F na D, pretože by behom tejto výmeny mali v jeden moment písmená rovnaké. Práve preto dané písmená nevidíte dostupné v dialógu, pretože momentálne sú skrátka obsadené.

Pre výmenu musíte použiť prestupné písmeno.

Kliknite na ikonu Windows na hlavnom panely pravým tlačidlom myši (alebo stlačte klávesovú skratku Win+X) a spustite nástroj Správa Diskov.

V spodnej časti okna kliknite na grafickom znázornení partícii pravým tlačidlom myši na partíciu, respektíve disk D a vyberte možnosť „Zmeniť písmeno jednotky a cesty“. Kliknutím na tlačidlo „Zmeniť“ preň následne zvoľte písmeno Z, alebo akékoľvek iné, ktoré je dostupné a voľbu potvrďte tlačidlom OK.

Týmto momentom sa písmeno D uvoľnilo. Použite teda rovnaký postup a novej partícii SSD ho priraďte tak, ako ste chceli. Týmto krokom sa zas uvoľní jej písmeno F, ktoré zas prideľte optickej mechanike (terajšie E), čím sa uvoľní zas písmeno E, ktoré môžete priradiť HDD, ktorý ste dočasne presunuli na jednotku Z.

Proces pripomína nejakú detskú hru, ale ide len o nevyhnutný dôsledok základných vlastností daného identifikačného systému.

Z pohľadu vnútorného fungovania jednotiek sa po výmene písmen nič nezmení a súbory budete môcť otvárať tak ako predtým.

Výnimkou sú triviálne odkazy, ktoré máte na iných diskoch a na dané položky smerovali. Ak ste mali napríklad na Pracovnej ploche odkaz na priečinok z D:\Fotky\Dovolenka, po zmene už nebude platiť, pretože nová adresa daného priečinku už bude E:\Fotky\Dovolenka. Odkaz ale stačí na Ploche zmazať a vytvoriť znova, prípadne adresu ručne prepísať.

Rovnako ak v nejakom programe máte nastavené, že súbory chcete ukladať prioritne na disk D:/MojePoložky, po zmene sa táto pozícia nenájde a budete musieť nastaviť, že teraz chcete už prioritne ukladať na jednotku E.

Ide však o triviálne úkony.

Čo sa týka zmeny písmena jednotky optických mechaník či čítačiek kariet, v ich prípade nie je čomu venovať pozornosť.

Písmeno jednotky je možné pravdaže vždy vrátiť dodatočne nazad.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.