Informáciu získate z Príkazového riadku aj bez potreby zobrazovať Ovládací panel.

Počítače podporujú rôzne režimy šetrenia energie v závislosti na konfigurácii a nastavení. K niektorým sa dá dostať priamo z BIOSu, no nie vždy je možná zmena priamo tu a operačný systém si riadi režimy úspory samostatne.

Cez Príkazový riadok, ktorý spustíte zadaním cmd do ponuky Štart sa dostanete k výpisu režimov platných pre váš počítač alebo notebook. Netreba na to administrátorské oprávnenia, stačí zadať príkaz powercfg -a a stlačiť Enter.

Týmto sa zobrazí výpis režimov označených ako S s poradovým číslom. Ako vidno na našom obrázku, podporovaný je typ S0 a špeciálne nastavenia systému. Tiež si všimnite položky Hibernate a Fast Startup. Obe sa dajú nastaviť cez Ovládací panel\Hardvér a zvuk\Možnosti napájania a kliknutím na ľavú položku s názvom Vybrať akcie pre tlačidlá napájania. Na zmenu niektorého zo štyroch zaškrtávacích políčok budete potrebovať práva administrátora systému.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.