Otázka čitateľa: Potrebujem poradiť, či existuje spoľahlivý spôsob na zistenie toho, kto si pozerá alebo vyhľadáva môj profil na Facebooku. Ide mi predovšetkým o osoby, ktoré nie sú mojimi priateľmi. Aké sú možnosti zistenia a existujú aj nejaké, ktoré sú zadarmo?

Je veľmi dobré, že ste nás kontaktovali, alebo že túto informáciu vyhľadávate na našej stránke. V tejto súvislosti je totiž nutné si zapamätať jedinú vec:

Ak vidíte nejakú reklamu na webovú stránku, službu alebo aplikáciu, ktorá umožňuje zistenie toho, kto si prezerá váš profil na Facebooku, VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH IDE O PODVOD, KTORÝ SA VÁS SNAŽÍ OKRADNÚŤ ALEBO VÁM INFIKOVAŤ POČÍTAČ.

Vždy! Žiadne výnimky neexistujú.

Podvod je vytvorený tak, že kliknutie na reklamný banner vás presmeruje na stránku, ktorá sa bude snažiť zneužiť dieru vo vašom internetovom prehliadači alebo systéme na infekciu, alebo si systém infikujete sami inštaláciou takejto podvodnej aplikácie.

Častá je takisto krádež prihlasovacích údajov Facebooku, ktoré do takýchto aplikácií či webov v naivnej viere zadáte. Alternatívou je, že vám podvodník len predá neškodnú aplikáciu, ktorá skrátka len nebude fungovať a vyparí sa s peniazmi.

Prečo takéto zisťovanie nie je možné a ani nikdy možné nebude:

Facebook takmer určite sleduje a zaznamenáva, ktoré osoby si prezerajú profil ktorých osôb. Z povahy jeho služby je totiž zisťovanie tejto činnosti triviálne a bolo by nesmierne hlúpe, kedy si tieto záznamy neuchovával. Tieto dáta totiž umožňujú na pozadí dobre párovať zatiaľ ešte neznáme spojenia medzi ľuďmi a zlepšovať pavučinu sociálnych naviazaností, čo má význam pre reklamu a všeobecnú analýzu v súvislosti s tzv. big data.

Tieto dáta ale používateľom nikdy nesprístupňoval, nesprístupňuje a ani nikdy sprístupňovať nebude. V tejto súvislosti sa aj suchopárne vyjadril v rámci sekcie pomocníka na svojej webovej stránke, kde krátko uvádza: „Nie. Facebook neumožňuje ľudom vidieť, kto si prezerá ich profil. Aplikácie od iných vývojárov teda nemôžu byť schopné poskytovať takúto funkciu. Ak narazíte na aplikáciu, ktorá tvrdí, že to dokáže, ide o klamstvo a podvod a aplikáciu by ste mali nahlásiť.

Dôvod, prečo Facebook tieto dáta nikomu nesprístupňuje a ani nikdy sprístupňovať nebude je pomerne očividný – informácia tohto typu je nepríjemná pre všetky tri zúčastnené strany.

Ak by mala sledovaná osoba túto informáciu k dispozícii, bolo by to pre ňu nepríjemné, šokujúce a strašidelné. Mohla by sa totiž dozvedieť, že si jej profil pozerá osoba, ktorú neznáša, ktorej sa bojí, alebo ktorou opovrhuje. To by mohlo viesť k nepríjemným sociálnym následkom a menšiemu používaniu profilu či rovno odchodu zo siete.

Ak by naopak pozorovateľ/návštevník vedel, že je akt pozretia cudzieho profilu známy a odhaliteľný, bolo by to nepríjemné a odrádzalo by ho to sociálnu sieť prirodzene a slobodne používať. Nebola by pre neho taká atraktívna.

Skrátka pre Facebook by zverejňovanie tejto informácie bolo len negatívom, ktoré by zhoršovalo pocity používateľov na sieti a zvyšovalo pravdepodobnosť ich odchodu. A práve preto tieto dáta nikdy nezverejní.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.