IP adresu vášho počítača zistíte najjednoduchšie pomocou príkazu.

Informácie o Wi-Fi sa dajú zobraziť cez okno Nastavenia. Priamočiarejšou cestou je využiť Príkazový riadok. Zapíšte príkaz ipconfig a zobrazia sa všetky použité sieťové adaptéry s ich IP adresou, ak sú používané.

Používatelia, ktorí sú pripojený na VPN alebo inú sieťovú službu, majú možnosť zistiť IP adresu aj cez takýto virtuálny adaptér. Ak je pripojenie na VPN aktívne, bude v zozname adaptérov aj toto pripojenie. Zároveň je to cesta, ako si overiť aktívne pripojenie na VPN službu. Informácie o vašom pripojení nájdete aj v Správcovi úloh.

Detailné zobrazenie informácií o každom adaptéri zobrazíte príkazom ipconfig /all. Prostredníctvom tejto funkcie sa dajú vykonávať zmeny v IP adresách a nechať si vygenerovať novú. Odporúčame to robiť mimo pripojenia VPN. Následne sa dá uvoľniť IP adresa alebo priamo požiadať DHCP server o novú. Príkaz ipconfig /renew pridelí adaptéru novú IP adresu. Ideálne je to pri problémoch s pripojením do internetu.

cmd ipconfigZdroj: TOUCHIT

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.