Otázka čitateľa: Som riaditeľom základnej školy, ktorá má vytvorený svoj profil na Facebooku. Zriadil ho náš bývalý technik, ktorý bol zároveň aj jeho administrátorom, avšak nedávno bohužiaľ zomrel. V súčasnosti tak nemáme k profilu prístup a nevieme, ako by sme mohli pridať do neho ďalšie osoby, ktoré by sa oň mohli starať. Je možné sa na niekoho s takouto požiadavkou obrátiť? Je vôbec reálne sa nejako k účtu dostať bez pôvodných údajov administrátora, ktoré nemáme?

Toto je bohužiaľ častý problém, ktorý zvyčajne vzniká v prostredí malých firiem s jedným IT zamestnancom, pričom ho spôsobuje nielen nečakaná smrť, ale aj klasický odchod dotyčného za inou prácou.

Treba pochopiť, že situácia je problematická, pretože nemôžete očakávať, že Facebook bude len tak presúvať vlastníctvo konkrétnych profilov (a teda aj súkromných dát) na iných ľudí. Stačí si predstaviť, aké by to bolo, keby ste vlastný účet už nejaký rok nepoužívali a ignorovali maily od Facebooku a po čase by ste sa snažili doň prihlásiť, pričom by ste zistili, že patrí už niekomu inému, kto požiadal o jeho transfer.

V niektorých prípadoch je to pravdaže možné a v základe máte niekoľko možností. Tá najjednoduchšia je, že máte prístup k bývalému hardvéru zosnulého zamestnanca, teda napríklad k jeho firemnému/školskému notebooku alebo desktopu. Drvivá väčšina ľudí si heslá ukladá do internetového prehliadača. Stačí teda otvoriť ten, ktorý dotyčný používal a do Facebooku sa prihlásiť automatickým prihlásením. Následne pridáte do školskej stránky ďalšieho správcu s plnými právami a váš problém tým bude vyriešený. Alternatívou je požiadať o pomoc pozostalého, ktorý má prístup k jeho domácemu zariadeniu a môže takýto zásah vykonať na ňom. V prípade, že sa problém týka žijúcej osoby, ktorou je bývalý zamestnanec, najlepšie je prehltnúť prípadnú horkú pilulku a požiadať ho o pomoc.

Formulár Facebooku na špeciálne požiadavky v súvislosti s účtami zosnulých osôb

Komplexnejšia druhá možnosť (v prípade úmrtia) je požiadať o prevod samotný Facebook. Základom ale je, že budete potrebovať demonštrovať, že dotyčný človek už nežije. To je problematické, pretože nejde o rodinného príslušníka a obracať sa so žiadosťou o úmrtný list na pozostalých vám nemusí byť príjemné. V tomto prípade by vám ale pomohlo, respektíve vašu situácia vyriešilo to, ak rodina dotyčného už zmrazila jeho osobný Facebook účet a premenila ho na tzv. spomienkový. Zmena účtu na spomienkový sa vykonáva pomocou formulára https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480, kde zakliknete možnosť premeny účtu na spomienkový a odošlete Facebooku naskenovaný úmrtný list.

Ak toto už rodina dotyčného bez vašej účasti vykonala, je to pre vás vyriešené a nemusíte ju už kontaktovať. Môžete Facebook rovno požiadať o transfer práv k účtu vašej školy/firmy. Použite rovnaký formulár ako je uvedený vyššie, pričom vyberte možnosť „Mám špeciálnu požiadavku“.

V nej (v anglickom jazyku) uveďte, že ste riaditeľom školy, ktorej sa stránka týka a že váš jediný správca nedávno žiaľ zomrel. Dokážte to faktom, že poukážete na jeho spomienkový účet. Facebook si následne od vás vyžiada potvrdenie totožnosti, ako napríklad kópiu pracovnej zmluvy a prípadne aj občiansky preukaz. Následne pridelia vašej stránke nového správcu, o ktorého požiadate. Nezabudnite si už potom vlastnoručne pridať ďalších ako poistku.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.