Funkcia, ktorú omylom zapnete a vypnúť vám dá kus roboty.

Jej ovládanie je ale prirodzené a pri jej aktivovaní a deaktivovaní bolo zohľadnené práve to, aby sa nedala náhodne vypnúť. To je síce v rozpore s úvodnou vetou v tomto článku, no koncept tejto funkcie má svoj zmysel.

TalkBack

Funkcia určená pre slepých alebo tých, čo prakticky na displej nevidia a potrebujú jednotlivé prvky čítať. Android má podporu na čítanie obsahu na displeji v slovenčine. Základom je, aby si tieto prvky vedel zapnúť aj sám používateľ a to bez asistencie. To sa dá pri úvodnom zapnutím smartfónu, prípadne neskôr a to kombináciou tlačidiel hlasitosti.

Na vypnutie funkcie TalkBack stačí podržať naraz obe tlačidlá hlasitosti po dobu 3 sekúnd. Môže sa zobraziť varovanie o deaktivácii tejto služby, treba ho potvrdiť. Na vypnutie je ale potrebné rozsvietiť displej. Nie je potrebné sa do telefónu prihlasovať alebo ho odomykať.

Od tohto momentu začne prebiehať ovládanie telefónu trochu inak. Po položkách sa pohybujete potiahnutím prsta po displeji doprava alebo doľava. Vychádzame z toho, že používatelia nevidia na položky a toto je spôsob, akým sa posúvajú medzi nadpismi, prepínačmi, tlačidlami alebo informačnými textami.

Dvojité ťuknutie na displej potom vykoná udalosť prislúchajúcu aktivovanej položke. Jedno ťuknutie slúži na označenie položky.

Prečítajte si aj:

Ako zamknúť ikony na domovskej obrazovke? (Xiaomi / Redmi)

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.