Otázka čitateľa: Vlastním už trochu starší notebook Acer, ktorý doma používam prakticky ako desktop, pretože je neustále zasunutý pod doskou stola a mám k nemu pripojenú klávesnicu, myš a veľký monitor. Problémom je, že tlačidlo zapnutia notebooku sa nachádza vo vnútri nad klávesnicou, takže ak ho chcem zapnúť, musím veko najprv odklopiť, čo je dosť otravné. Zároveň veko musím nechať otvorené, pretože inak sa notebook uspí. V nastavení som našiel, že uspávanie na zavretie displeja sa dá vypnúť, ale to nijako nerieši môj problém s tým, že ho musím vždy otvárať, aby bolo prístupné tlačidlo. Viem, že kedysi existovali externé USB klávesnice, ktoré zapínacie tlačidlo mali na sebe, ale nikde sa mi už takú nedarí zohnať. Ako by sa to dalo vyriešiť?

Tento problém je dobre riešiteľný a žiadny špeciálny hardvér k tomu nepotrebujete. Klávesnica nemusí tlačidlo na zapnutie vôbec obsahovať. Na prebudenie vám postačí stlačenie akéhokoľvek klávesu.

V prvom rade musíte možnosť prebudenia cez USB periférie, konkrétne cez klávesnicu alebo myš, najprv zapnúť. Odporúčame vám používať na prebudenie klávesnicu, nakoľko pohyb myši môže byť aj náhodný, napríklad formou otrasov chôdze vedľa stola.

Nastavenia možnosti prebudenia počítača klávesnicou v Správcovi zariadení

Otvorte menu Štart a pomocou integrovaného vyhľadávania otvorte Správcu zariadení. V zobrazenom okne rozbaľte položku Klávesnice, dvojklikom otvorte tú externú a na záložke Správa napájania zaškrtnite možnosť „Povoliť prebudenie počítača týmto zariadením“ (ak neviete podľa názvu rozlíšiť externú klávesnicu od tej integrovanej, pokojne túto voľbu nastavte na oboch).

Toto nastavenie umožní, že uspatý počítač sa prebudí kedykoľvek, keď stlačíte nejaký kláves.

Následne treba vyriešiť situáciu, aby toto nastavenie fungovalo aj v prípade, že je veko displeja notebooku zavreté. Mnoho výrobcov, a patrí medzi nich aj Acer, totiž v základe takéto správanie neumožňuje, aby sa zabránilo napríklad neúmyselnému prebudeniu notebooku v čase, keď je umiestnený v batohu.

Vyradenie tohto mechanizmu nájdete v BIOS-e, pričom pozícia a názov tejto položky sa môže medzi výrobcami a rôznymi modelmi notebookov mierne odlišovať. Obvykle je však veľmi podobná a nie je problém ju nájsť.

Počítač reštartujte a okamžite začnite stláčať kláves DEL, ktorá vás vpustí do BIOS-u. Niektoré notebooky majú na tento účel vyhradený kláves ESC, F10 alebo F12, pričomten správny sa vždy zobrazuje krátko po štarte na obrazovke (označená ako PRESS „X“ TO ENTER SETUP).

Nastavenie povolenia prebudenia so zavretým vekom na notebooku Acer

Veľmi často je relevantná položka o prebúdzaní a veku displeja hneď na úvodnej obrazovke BIOS-u, na ktorej nájdete systémový dátum a čas. Jej názov je napríklad „Wake on USB while lid closed“ (zobuď sa na príkaz USB aj v prípade, že je veko zavreté), pričom je nastavená na disabled (zakázané). Pomocou myši alebo kurzorových šípok na klávesnici sa na túto položku dostaňte a stlačením Enteru ju prepnite na možnosť Enabled (Povolené).

Notebook sa následne už bude môcť prebúdzať na stlačenie ľubovoľného klávesu externej klávesnice, a to aj v prípade, že je veko displeja zavreté.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.