Za posledných desať až pätnásť rokov sme si zvykli, že vedľa klasického tradičného podnikateľského prostredia sa objavuje prostredie nové – internetové. Tento business kanál zmenil zaužívané pravidlá podnikania a vytvoril veľké množstvo nových príležitostí.

Vďaka rýchlosti získavania informácií a ich ľahkej dostupnosti, sa zmenilo i nákupné správanie zákazníkov. Vyhľadávanie informácií o produktoch pred samotnou kúpou, sa stalo bežnou súčasťou našich životov. Všetko umocňujú i možnosti v presnom cielení reklamy na konkrétneho užívateľa, ktorá je nám takmer šitá na mieru.

Čo ukazujú štatistiky?

Na Slovensku je podľa viacerých zdrojov 4,1 milióna používateľov internetu, čo je v prepočte na počet obyvateľov 77,9 % populácie. Produktívnych obyvateľov (15 ÷ 65 rokov) je 3,9 milióna. Z toho logicky vyplýva, že prevažná väčšina týchto obyvateľov je aktívnych na internete. Na najväčšej sociálnej sieti Facebook je odhadom 2 300 000 používateľov. Až 50 % Slovákov tu má teda založený profil a zdieľa o svojej osobe informácie ako sú pohlavie, bydlisko, záujmy, sociálny status atď. V roku 2014 utratili Slováci na internete odhadom 611 miliónov eur. Približne 25 % používateľov nakúpilo v priebehu roka za čiastku vyššiu než 800 eur.

Počet zaregistrovaných domén s koncovkou .sk je cca 300 000. Paradoxom je, že podnikateľských subjektov je na Slovensku evidovaných 550 000, z toho je 230 000 právnických osôb. Je teda jasné, že mnoho slovenských firiem a živnostníkov nemá ani webovú stránku.

Investície firiem do reklamy v roku 2014 boli odhadom 75,5 milióna eur. Pokiaľ to porovnáme s Českou republikou, ktorá je nám podobná správaním používateľov, tak v minulom roku tam firmy preinvestovali 540 miliónov eur. Predikcie hovoria, že investície do online reklamy by mali v oboch štátoch rapídne rásť. Dokonca v roku 2020 by sa mali výdaje do reklamy na internete vyrovnať tým do televíznej reklamy.

Podnikateľská príležitosť

Predchádzajúce štatistiky dokumentujú zaujímavý fakt. Zatiaľ čo internetoví používatelia sú na Slovensku aktívni, firmy sa skôr iba prebúdzajú a pomaly objavujú možnosti online prostredia. To samozrejme prináša množstvo výhod pre tie podnikateľské subjekty, ktoré sa rozhodli na internete prezentovať svoju činnosť a prípadne i predávať produkty a služby cez elektronický obchod.

Vďaka stále slabému konkurenčnému prostrediu oproti situácii, ktorá panuje v okolitých štátoch, v Ázii alebo USA, majú i začínajúce firmy či malé subjekty výbornú príležitosť, ako sa presadiť na trhu práve vďaka internetu. Väčšie spoločnosti si môžu upevniť svoju pozíciu a získať postupne i dominanciu oproti svojim konkurentom. Táto situácia neostáva bez povšimnutia u českých firiem a e-shopov, ktoré i vďaka takmer nulovej jazykovej bariére vstupujú na Slovensko  a rýchlo si získavajú silnú pozíciu na trhu.

Predikcie do budúcna

S istotou môžeme konštatovať, že online business porastie naprieč všetkými ukazovateľmi. Jedným z hlavných motorov rastu bude postupné zvyšovanie objemu nákupov používateľov cez mobilné zariadenia a súčasne vstup ďalších odvetví do prostredia e-commerce. To sa týka hlavne nákupu potravín cez internet. V západnej Európe je dnes už bežným štandardom, že supermarkety majú okrem svojich reťazcov i „klasický“ e-shop, kde si môžete z pohodlia domova nakúpiť celý sortiment tovarov.

Otázkou zostáva, či sa podarí dohodnúť otvorenie zóny voľného obchodu medzi USA a Európou. Pravdepodobným termínom otvorenia trhu je rok 2018. Celá dohoda je prerokovávaná na pôde Európskeho parlamentu a je označená ako Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP).

fotka_visnyai_alexander_effectix_3_nowat

Alexander Visnyai, Effectix.com

Tento seriál pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou Effectix.com.

 

 

Značky: