Otázka čitateľa: Mám problém s neželaným prebúdzaním uspaného HDD. Na systém používam SSD, na ktorom mám Windows a všetky nainštalované programy. Okrem toho mám v počítači ešte HDD, pod jednotkou D, ktorý používam ako úložisko inštalačných súborov hier. Nič iné tam nie je. Vzhľadom na to, že HDD používam veľmi zriedka, len keď sťahujem novú hru alebo z neho inštalujem stiahnutú hru na SSD, preferujem jeho vypínanie/uspávanie. V rámci plánu napájania som nastavil, aby sa uspával po jednej minúte nečinnosti. To aj funguje a po minúte počujem, že sa jeho točenie a práca zastaví.

Problémom je, že sa v náhodných intervaloch začne zas roztáčať, bez toho aby som jeho obsah v rámci Windows otvoril. Niekedy po 5 minútach, inokedy po 15, ale v základe je to každú chvíľu, štyri a viac krát za hodinu, pričom s počítačom ani nič nemusím robiť. Po minúte sa znovu zastaví a tak stále dokola. Neviem prečo. Nie je na ňom nič, čo by mohol počítač k svojej práci potrebovať. Môžem ho síce nechať točiť stále, ale jeho hučanie ma ruší a určite sa aj rýchlejšie opotrebuje. I keď neustále zapínanie a vypínanie to teraz robí zrejme ešte viac. Snažil som sa zistiť čo ho prebúdza, ale nepodarilo sa mi to. Ak v momente jeho samovoľného roztočenia spustím Správcu úloh, na grafe práce s diskom vidím 0 % aktivity, rýchlosť čítania/zápisu 0 kB/s. Žiada práca sa nevykazuje a graf je úplne prázdny. Neviem teda čo je vo veci a ako dosiahnuť, aby sa roztáčal iba vtedy keď je treba.

Hneď na úvod vám s ľútosťou musíme oznámiť, že stav ktorý by ste si priali, teda že zastavený disk sa roztočí a prebudí výhradne len v momente, kedy ho vy začnete priamo používať, nikdy nedosiahnete.

Počet jeho „náhodných“ zapínaní je síce možné značne zredukovať prísnejším a inváznejším vypínaním jednotlivých služieb, procesov a mechanizmov, nikdy však nevychytáte úplne všetko a disk sa skrátka v rôznych situáciách roztočí, mimo vášho priania a aktivity.

Príčinou tohto stavu je, že Windows nikdy nebol navrhnutý tak, aby považoval zastavenie otáčania disku za niečo, čo sa nemá svojvoľne rušiť. Realita je taká, že systém v základe ani nevie, že disk je zastavený a správa sa k nemu tak ako k roztočenému. Z jeho pohľadu je daný HDD pripojený a pripravený reagovať na akékoľvek požiadavky, kedykoľvek je to potrebné, pričom „z nejakého dôvodu“ na požiadavku len trochu pomalšie odpovie (kým sa neroztočí).

Nastavenie uspávania HDD po nastavenom počte minút

Daná funkcia uspatia je skrátka vnímaná len ako čiastočný spôsob na šetrenie energie. Disk po nastavenom čase po poslednej komunikácii zastaví rotáciu svojich platní a zaparkuje rameno, ale jeho elektronika v podobe radiča je pripravená uviesť všetko zas do chodu hneď ako sa v rámci komunikačného spojenia objaví nejaká požiadavka.

Z vášho pohľadu je „nejaká požiadavka“ len to, že obsah disku otvoríte, alebo naň začnete niečo nové kopírovať, avšak Windows pri svojej práci s úložiskami komunikuje v takmer nekonečnom zástupe iných súvislostí, pričom mnohé sú celkom triviálne.

ČO VLASTNE VŠETKO S DISKOM KOMUNIKUJE

Medzi tie relatívne dobre pochopiteľné dôvody roztočenia disku patria rôzne systémové mechanizmy údržby a optimalizácie, ktoré sa spúšťajú práve v momente, kedy s počítačom dlhšiu dobu nič nevykonávate.

Ide napríklad o optimalizáciu indexu súborov, defragmentáciu, vytváranie indexu pre rýchlejšie vyhľadávanie, či automatická kompresia nepoužívaných súborov. Kým v tých posledných dvoch prípadoch ide o niečo, čo musíte pre dátový disk svojvoľne zapnúť, v prípade tých prvých, teda optimalizácie a defragmentácie ide o automatickú činnosť aktivovanú pre každú jednotku. Tieto mechanizmy môžete síce násilne zakázať, avšak údržba ako taká je potrebné a treba ju občas vykonávať.

Je to taká Hlava 22. Systém údržbu robí, keď je disk v pokoji a nič sa naň nezapisuje a ani nečíta. Lenže keď je disk v pokoji, vy ste nastavili, aby sa jeho platne prestali točiť, a chcete aby sa roztočili až vtedy, keď vy budete chcieť z neho dáta čítať alebo ich zapisovať. Lenže v tento moment zas nie je možné robiť jeho údržbu.

Nastavenie pravidelnej optimalizácie úložísk na Windows 10

Okrem týchto pochopiteľných mechanizmov, ktoré nie sú zas až tak časté a zrejme by ste ich aj tolerovali, existujú aj tie triviálne, ktoré budú na vás pôsobiť absurdne. Disk vie prebudiť/roztočiť aj taká hlúposť, ako kontrola toho, akú má disk menovku.

Závisí pravdaže od toho, akým spôsobom sa to skontroluje a kde sa dáta zobrazujú. Komunikačný signál môže vyvolať prakticky čokoľvek, vrátane okna Prieskumníka, ktorý má zoznam jednotiek na panely vľavo.

Nejde pri tom len o systémové prvky, ale aj o programy. Predstavte si, že máte otvorený nejaký grafický program a chystáte sa uložiť súbor niekde na Pracovnú plochu. Aj keď tá je na disku C, môže dôjsť k tomu, že program si vyžiada od systému zoznam úložísk a informáciu, koľko je na nich voľného miesta. To sa udeje na pozadí, bez toho aby ste to tušili, napríklad len v rámci zobrazenia okna „Uložiť ako“. Systém programu okamžite odpovie, posiela písmena jednotiek, ich menovky a informáciou o voľnom mieste, pričom všetko krátkym komunikačným signálom s jednotkami overí. Disk tento komunikačný signál „cíti“ a jeho radič dáva príkaz motoru, že má roztočiť platne. Komunikácia bola totiž obnovená a je čas začať znova pracovať.

Je to skrátka len dôsledok toho, že v systéme neexistuje žiadny kontrolór toho čo je a čo nie je dôležitá komunikačná požiadavka. Systém sa k disku správa, ako k jednotke schopnej reagovať a nemá žiadny zákaz rušenia jeho pokoja.

To je pravdaže len špička ľadovca. Roztočenie môže mať na svedomí aj antivírusový softvér, ktorý práve stiahol svoju aktualizáciu a na pozadí rýchlo vykoná skenovanie obsahu operačnej pamäte. Disky k tomu nepotrebuje, ale v rámci tohto procesu môže byť nastavené, aby antivírus overil aké jednotky sú práve dostupné a či nie je pripojené nejaké nové externé zariadenie, ktorému treba otestovať boot sektor. Nenájde ho síce, ale akt vyžiadania týchto informácii  komunikačne ťukne aj do zastaveného HDD a ten sa poslušne roztáča s otázkou „Potrebuje ma niekto?“ Ak nič neodpovie, po vami nastavenej minúte zas zaspáva.

Podobne to môžu robiť napríklad aj iné programy, ako rôzne video prehrávače, či prehliadače fotografií, ktoré si pri svojom spustení alebo v priebehu používania „ohmatajú“ všetky jednotky. Rovnako to môžu robiť v náhodných intervaloch aj programy, o ktorých ani neviete, ale sú permanentne spustené na pozadí. Ich zoznam nájdete v Nastavení systému v sekcii Ochrana osobných údajov/Aplikácie na pozadí.

AKO ZISTIŤ ČO KONKRÉTNE A KEDY S DISKOM KOMUNIKUJE

Je samozrejme možné nechať si zobraziť zoznam procesov, ktoré s jednotkou, respektíve s vašim HDD komunikujú v konkrétny moment a ktoré ho teda práve teraz prebudili. Dostanete tak jasnú predstavu o tom, ktorý systémový mechanizmus alebo program bude potrebné eliminovať, aby ste frekvenciu roztáčania HDD výrazne znížili.

Správca úloh a jeho monitor prostriedkov vám pravdaže k tomuto účelu stačiť nebude. Takto pokročilé administrátorské kontrolné mechanizmy v systéme nie sú v základe prítomné.  Microsoft ich však poskytuje zdarma na stiahnutie v balíku utilít Sysinternals. Na jeho stránke https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/ si jednotlivé nástroje môžete stiahnuť aj po jednom.

Konkrétne potrebujete Process Monitor. Stačí ho stiahnuť (3 MB), rozbaliť a spustiť. Administrátorské nástroje z balíku Sysinternals nepotrebujú žiadnu inštaláciu.

V základe uvidíte v okne Process Monitoru stovky tisíc udalostí, týkajúcich sa celého systému. Pre zlepšenie prehľadnosti kliknite na menu Filter, kde najprv zaškrtnite možnosť „Enable advanced output“ (povoľ pokročilé zobrazenie). Následne v rovnakom menu otvorte samotný Filter (CTRL+L) a v jeho okne nastavte parameter na „Path“ (ak cesta), „is“ (je), D: (písmeno jednotky), then Include (zobraz) a kliknite na tlačidlo Add (pridaj) a následne na OK.

Následne si už len dané okno s Monitorom procesov nechajte otvorené a v priebehu času sledujte, čo kedy s vašim diskom komunikovalo a čo ho teda prebudilo.

PRAKTICKÁ UŽITOČNOSŤ ZASTAVOVANIA TOČENIA HDD V PREVÁDZKE

Na záver treba povedať, že mechanizmus krátkodobého zastavovania točenia interného disku v rámci Windows je dnes už tak trochu nepotrebnou záležitosťou. Skôr sa dá odporučiť vôbec ho nepoužívať (nastaviť ho na nulu) a disk nechať pri prevádzke permanentne roztočený.

V rámci notebookov, operujúcich na batériu sa totiž používanie HDD prakticky vytratilo a boli nahradené SSD. V rámci desktopov, kde slúžia HDD ako doplnkové obrie úložiská na pasívne dáta, nehrá krátkodobé zníženie spotreby o pár wattov veľkú rolu, pretože počítač je zapojený do siete.

Obzvlášť ak to dáme do súvislosti s tým, že to šetrenie pár wattov na niekoľko minút je za cenu toho, že následne zbytočne pri práci čakáme na jeho roztočenie, čo je otravné a potenciálne sa znižuje jeho životnosť, najmä ak sa sústavne svojvoľne roztáča a zastavuje každých 10 či 15 minút.

Motory HDD od japonskej firmy Nidec, ktorá patrí k ich najväčším dodávateľom pre výrobcov HDD /Foto: Nidec Corp./

Zapnutie a rozpohybovanie celej mechaniky je pre disk tá najviac zaťažujúca úloha, pri ktorej je riziko vzniku poruchy najväčšie. Nejde len o stres pre motor, ale aj pre samotné materiály, ktoré začnú pociťovať zmeny vibrácii a takisto rýchle zmeny teploty. Z hľadiska predlžovania životnosti elektroniky obvykle platí, že stabilné podmienky prevádzky sú značne šetrnejšie, než náhle zmeny.

Čo sa týka finančnej stránky veci, tak ak budeme hovoriť o 3,5“ disku desktopov, tak aktívne čítajúci a zapisujúci HDD  spotrebováva zhruba 8 W. Pokiaľ iba sporadicky odpovedá pri prehliadaní priečinkov a bežnej Windows komunikácii, spotreba je zhruba na úrovni 5 W. Dá sa to považovať za stav nečinnosti, pretože udržať platne v pohybe nie je nijako náročné.

Uspatý disk, ktorý platne zastaví a rameno zaparkuje, spotrebováva na napájanie svojej elektroniky v podobe radiča a všeobecne udržanie komunikačného spojenia zhruba 1 W. Teda inak povedané, rozdiel medzi zapnutým zastaveným diskom a zapnutým roztočeným diskom, ktorý je nečinný, je zhruba 4 W.

Na Slovensku je priemerná cena elektriny 16 centov za kW/h, čo znamená, že rozdiel 4 W vám zaťaží peňaženku o 20 centov za mesiac prevádzky. Za predpokladu, že používate počítač 10 hodín denne, 7 dní v týždni. To len aby ste vedeli o akú úsporu reálne vlastne bojujete.

Úvodné roztočenie platní z nuly do plnej rýchlosti je pre disk naopak tou energicky najnáročnejšou udalosťou, pri ktorej krátkodobo stúpa jeho spotreba na rozsah 20 až 25 W. Realitu tohto faktu si koniec koncov môžete vyskúšať aj roztočením kolotoča na detskom ihrisku, kde okamžite zistíte, že roztočiť ho zo státia do rýchleho pohybu od vás vyžaduje oveľa viac energie, než následné udržanie jeho točenia. To ho stačí len pravidelne mierne potľapkávať v smere jazdy.

Odhlučnenie skrinky Fractal Design R5 /Foto: technologyx/

S prihliadnutím na všetky tieto dôvody teda umelé zastavovania točenia disku počas prevádzky nie je príliš lákavé. Najmä ak k tomu dochádza len na pár minút a roztáča sa niekoľko krát za hodinu. Financie to neušetrí prakticky žiadne a opotrebovanie z dôvodu častých štartov skôr stúpne než klesne.

Čo sa týka vašej poznámky ohľadom hluku, vedzte, že v správne navrhnutej a postavenej skrinke kvalitného odhlučneného typu by ste nemali byť schopný spoznať stav medzi roztočeným a zastaveným HDD. A to ani hlboko v noci a v úplnom tichu. Možno by teda bolo vhodné sa zamyslieť nad tým, či problém neriešite z nevhodnej strany.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.