Veľa firiem si myslí, že na to, aby si vytvorili nový web im stačí vybrať najkrajší grafický návrh a ten sa už len naprogramuje. Web je ale súčasťou komplikovaného ekosystému internetu. My vám prinášame týchto 6 krokov ku kvalitnému webu.

1. Chcete nový web? Definujte si cieľ

Pred tvorbou nového webu si položte základné otázky: Na čo nám je web? Na čo bude slúžiť? Môže to byť priamy predaj produktov, či získavanie dopytov na ponúkané služby. Alebo čisto informačný či obsahový portál. Tiež si môžete vytvoriť imidžový web, ktorý prezentuje veľkosť a históriu značky, jej odbornosť, prípadne má osloviť B2B segment.

2. Podrobné zadanie je základ úspechu

Ako východiskový bod tvorby projektu webovej prezentácie by mal byť kvalitný popis, alebo komplexná predimplementačná analýza. V nej si zadefinujeme základné informácie, ktoré sú potrebné na ďalší postup. Od základného poslania, konkurenčných výhod značky, zhrniete v ňom konkurenciu, ponúkané produkty a služby, prístupy a dáta, ktoré máte k dispozícii. Dôležité je vedieť aj svoj rozpočet a to nielen na samotný web, ale aj na jeho ďalšiu propagáciu. Zadefinujte si tiež časový harmonogram, kedy má byť web spustený.

3. Poznáte podrobne svoje cieľové skupiny?

Pokiaľ viete, kto sú vaši zákazníci a máte to podložené aj relevantnými dátami, definícia cieľovej skupiny sa vám bude robiť ľahšie. Pokiaľ ale chcete na webe aktívne komunikovať a tvoriť jedinečný obsah, určite si definujte persóny. K ich tvorbe potrebujete nazhromaždiť čo najviac informácií – napríklad pomocou dotazníkov, priamych rozhovorov, dostupnými číslami z meracích nástrojov a všeobecné údaje z internetu. K tvorbe persón vám pomôžu aj šablóny, ktoré na internete nájdete. Persóny vám následne uľahčia a spresnia komunikáciu na webe.

4. Analýzy, analýzy a zase analýzy

Aby váš web bol profesionálny, potrebujete najprv získať dôležité informácie a dáta. Preto si musíte spraviť aspoň základné analýzy. Vychádzajte z predimplementačnej analýzy, ktorú čo najviac spresnite. Nezabudnite na analýzu konkurencie, kde si vyberte nielen pár slovenských firiem, ale aj zahraničné. Prejdite si komunikáciu vašej konkurencie aj na sociálnych sieťach. Najdôležitejšou analýzou, ktorá má vplyv aj na celkovú štruktúru stránky, na texty a na SEO, je analýza kľúčových slov (KW). V nej treba najprv zozbierať dáta, generovať frázy, zistiť hľadanosti, odstrániť duplicity KW, analyzovať dáta zo vstupných stránok a pospájať ich do jedného výstupu. Kvalitná analýza KW vám pomôže aj v PPC kampaniach a content marketingu.

5. Proces návrhu webu

Keď už sme nazhromaždili všetky dáta, môžeme sa pustiť do tvorby obsahu (produkty, texty, obrázky, videá a pod.). Aj na ich základe navrhneme štruktúru webu, ideálne pomocou ideovej mapy alebo nástenky s lístočkami. Nájdite si nástroj, ktorý vám dovolí nad štruktúrou voľne premýšľať a získavať nápady pomocou brainstormingu v skupinách. Potom si môžete povedať, či vám pre vaše požiadavky stačí už zadefinovaná šablóna, alebo potrebujete individuálny web. Súvisí to s rozpočtom a časovou náročnosťou. Pokiaľ je pre vás vhodnejší web na mieru, tak ďalším krokom je tvorba drátového modelu, tzv. wireframes, kde pomocou šikovných online nástrojov dokážete zadefinovať rozloženie a hierarchizáciu základných prvkov, modulov a funkcionalít. Drátový model má slúžiť na vyjasnenie rozloženia webu, ale aj pre grafika, na návrh vizuálnej podoby webu. V oboch krokoch treba brať na zreteľ pohľad používateľskej prívetivosti (UX), prípadne sa obrátiť na UX dizajnéra, nech spraví audit návrhu.

Dôležitým krokom je voľba správneho developera, ktorý vám web naprogramuje. Web musí byť kvalitný aj z pohľadu SEO. S tým úzko súvisí jeho rýchlosť, kvalita URL adries, presmerovania, CMS systému a pod.

6. Testovanie webu

Odporúčame web čo najviac otestovať, aby ste odstránili nedostatky, pokiaľ naň pustíte návštevníkov a Google. Ľudia sa vám nebudú na web vracať, pokiaľ ich prvá návšteva sklame a získajú z webu pocit nedorobenosti a narazia na nefunkčné stránky. Skúste používateľské testovanie so zadefinovanými scenármi úloh, spustite AB testovanie prvkov na webe a upravte web podľa získaných údajov. Nasaďte meracie nástroje ako napríklad Google Analytics, Search Console, Tag Manager, ale aj tepelné mapy (heatmapps) na sledovanie pohybu návštevníkov a pravidelne získané dáta vyhodnocujte.

Milan Markovič, Projektový manažér v Effectix.com

Milan Markovič, projektový manažér v Effectix.com

 

Tento seriál pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou Effectix.com.

Značky: