Základná aplikácia vo Windows umožňuje ukladať súbory pod akoukoľvek príponou.

Treba ale dodržať správny postup. Ukladanie súboru zobrazí okno Uložiť ako, v ktorom je štandardne preddefinovaná prípona TXT. Takto sa uloží súbor s názvom dokument.png ako dokument.png.txt.

Na to, aby ste ho uložili napríklad ako dokument.dat, musíte zmeniť hodnotu v rozbaľovacom zozname naspodku označenom ako Uložiť vo formáte a vybrať možnosť Všetky súbory. Teraz sa aplikuje prípona, ktorú ste do názvu súboru zadali.

Zmeniť príponu súboru nie je problém napríklad v Prieskumníku, kde si zvolíte na karte Zobraziť možnosť Prípony názvov súborov. Potom sa zobrazia prípony pri všetkých registrovaných súboroch v systéme a premenovaním súboru sa dá zmeniť aj prípona.

Registrované súbory sú také, ktoré majú aplikáciu na ich otvorenie. Všimnite si, že súbory, ktoré nemajú ikonu svojej aplikácie, majú príponu zobrazenú bez ohľadu nastavenia Prieskumníka.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.