Stabilita Prieskumníka sa dá vylepšiť.

Nebýva to jeho silná stránka, čo pamätníci najmä na Windows 95 a 98 pociťovali s pravidelnou istotou.

Problém je, že Prieskumník ako taký je len jeden proces bežiaci na pozadí. Okno prieskumníka sa viaže na proces explorer.exe, ktorý zároveň spúšťa hlavnú lištu systému a ostatné súčasti.

Pád Prieskumníka nie je síce väčšinou nijak bolestivý. No nepoteší to, že sa vám zatvoria úplne všetky okná. To platí aj pre okná pri presúvaní alebo kopírovaní súborov.

Keď vám tento proces spadne, všetko sa preruší. Pri presúvaní dát to nie je až taký problém. Spustíte proces znova a pokračuje sa tam, kde ste prestali. Pri kopírovaní je treba všetko spustiť znova a počkať, kým sa nahradí to, čo už bolo skopírované.

Ako na to?

Na páse kariet Prieskumníka nájdete kartu Zobraziť. Tu je tlačidlo Možnosti. V zobrazenom okne je karta Zobrazenie. Tu v zozname nájdete položku Spustiť okná priečinkov v samostatnom procese. Aktivujte ju. Okno sa síce môže spustiť s miernym oneskorením, ale bude stabilnejšie. Na rýchlejších počítačoch spomalenie nebudete ani badať.

To znamená, že nespadne všetko ale len proces, ktorého sa to týka. Teda jedno zo zobrazených okien tohto správcu súborov.

Prečítajte si aj:

Windows 10 ešte jednoduchší

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.