Otázka čitateľa: Na pracovnej ploche mám niekoľko odkazov na programy, ktoré najčastejšie používam, pričom ich vytváranie je na Windows triviálne a dlhé roky bezo zmeny. Teda, až do doby Windows 10. V súčasnosti používam aj niekoľko tzv. univerzálnych aplikácií, pričom niektoré sú aj priamo od Microsoftu (napr. Kalkulačka). Problém je, že sa mi nepodarilo prísť na to, ako na tieto nové programy stiahnuté z Obchodu pridať odkaz na Pracovnú plochu. Ak ich vyhľadám v menu Štart a kliknem na ne pravým tlačidlom, dajú sa pripnúť ako dlaždica v Štart menu, alebo na spodný panel Windows, ale odkaz na Pracovnú plochu systém neponúka. Ako teda takýto odkaz urobím? Alebo to už vôbec nie je možné? Strašne ma to rozčuľuje, pretože z tohto dôvodu pre ne neviem nastaviť ani klávesovú skratku.

Túto možnosť hľadáte v základe na správnom a logickom mieste. Nič nebráni tomu, aby v kontextovom menu možnosť vytvorenia odkazu na ploche bola, pretože pri klasických programoch tam je. Windows 10 však túto možnosť pri univerzálnych aplikáciách z nejakého dôvodu neponúka. Microsoft sa tým zrejme snaží presvedčiť používateľov viac k tomu, aby namiesto plochy používali panel a živé dlaždice v menu Štart. Nie každý program živú dlaždicu ale má, a preto nie je nič zvláštne na tom, ak si chcete odkaz umiestniť na plochu.

Každopádne, odkaz si vytvoriť môžete, pričom ide o triviálnu záležitosť. Univerzálnu aplikáciu stačí v menu Štart vyhľadať a následne ju chytiť a pretiahnuť ju na pracovnú plochu myšou. Rovnakú vec je možné urobiť aj s dlaždicou v menu Štart. Po pretiahnutí sa pravdaže vytvorí iba kópia a ikona z menu Štart nezmizne. Na ploche sa následne vytvorí klasický odkaz, na ktorý môžete kliknúť a v jeho vlastnostiach preň môžete nastaviť aj klávesovú skratku. Bohužiaľ, v prípade univerzálnych aplikácii nebude fungovať.

Nastavenie klávesovej skratky na modernej aplikácii Windows

Riešenie existuje, ale je trošku krkolomné. Aby klávesová skratka fungovala, musí byť takto upravený odkaz v menu Štart. Ako ho tam ale dostať, keď myšou tam nazad z plochy pretiahnuť nejde? Pretiahnutie odkazu do grafického menu Štart síce nefunguje, ale toto menu je z hľadiska obsahu klasickým priečinkom a do neho odkazy pretiahnuť už idú. Ide o skrytý priečinok C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuPrograms. Uvidíte ho po zobrazení skrytých priečinkov. Dostanete sa do neho však aj bez toho. Stačí zadať jeho adresu do adresného riadka akéhokoľvek otvoreného priečinku.

Odkaz na ploche, pre ktorý ste si vytvorili klávesovú skratku, pretiahnite dovnútra a je hotovo. Rovnaký postup môžete použiť aj v prípade, že chcete vytvoriť len klávesovú skratku na univerzálnu aplikáciu a odkaz na pracovnej ploche nechcete. Pre funkčnosť totiž na pracovnej ploche byť nemusí a je nutné ho mať len v menu Štart. Medzikrok cez Pracovnú plochu a ručné pretiahnutie do priečinka je však nutný a skutočne nepohodlný. Je teda jasné, že Microsoft už tieto funkcie nepovažuje za príliš používané, keďže ich neponúka tam, kde sme doteraz boli zvyknutí a kde sa stále nachádzajú pri klasických programoch.

Priečinok tvoriaci obsah menu Štart

Tento článok vyšiel aj v tlačenom decembrovom vydaní TOUCHIT č. 10/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.