Činnosti spojené s reštartovaním alebo vypnutím počítača sa dajú urobiť aj cez Príkazový riadok.

Existuje na to príkaz s názvom shutdown, ktorý umožní vykonať činnosti bežne dostupné napríklad z ponuky Štart. Príkazový riadok sa dá využiť, najmä ak nereaguje iná súčasť operačného systému, napríklad spomínaná ponuka Štart. Je to bežný jav, s ktorým sa stretnete a preto je dobré mať aj zálohu okrem takzvaného tvrdého vypnutia alebo resetu, vykonaného prostredníctvom fyzického tlačidla.

Vyššie uvedený príkaz má niekoľko prepínačov, ktoré sa dajú navzájom kombinovať. Podobný príkaz môžu využívať aj rôzne aplikácie, ktoré vás automaticky odhlásia zo systému a upozornia vás, že k takejto činnosti príde v priebehu 1 minúty. Rovnaký odpočet si môžete nastaviť sami a niekoľko konkrétnych príkladov uvádzame nižšie.

shutdown win informacne oknoZdroj: TOUCHIT

Vypnutie systému, okamžité:

shutdown /s

Vypnutie systému, s časovým odpočtom:

shutdown /s /t 60

Reštartovanie počítača:

shutdown /r

Reštartovanie počítača, s časovým odpočtom:

shutdown /r /t 60

Zrušenie príkazov:

shutdown /a

Prečítajte si:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.