Otázka čitateľa: Na svojom počítači používam operačný systém Windows 10 pričom sa mi občas stáva, že nejaký priečinok sa zamkne. Aj napriek tomu, že všetky programy zavriem a žiadny súbor nemám otvorený, pri pokuse o jeho presunutie alebo premenovanie sa zobrazí okno „Akciu nemožno dokončiť, pretože priečinok alebo súbor je otvorený v inom programe“. Paradoxné je, že ak sa pokúsim zistiť, aký súbor je blokovaný, nikdy na nič neprídem. Všetky súbory sa dajú v priečinku premenovať, zmazať alebo presunúť inam. Zamknutie sa teda týka len priečinku. Skúšal som v Správcovi úloh hľadať zamrznutý proces nejakých mne známych programov (napríklad Wordu), ale nikdy som tam nič známe nezbadal. Všetko sa vypína. Po reštarte je všetko v poriadku a konkrétny priečinok je odomknutý a dá sa premenovávať aj presúvať. Na internete som skúšal hľadať nejaké riešenie, pričom som narazil na utilitu Unlocker. Pri pokuse o odomknutie takéhoto priečinka však len ukáže, že ho nič neblokuje. Ak kliknem na zmazanie, Unlockeru sa to nepodarí a ponúkne zmazanie po reštarte. V ničom teda nepomáha. Ako by som mohol zistiť, čo takéto zamknuté priečinky blokuje?

Unlocker a podobné aplikácie boli v minulosti veľmi účinné nástroje na nachádzanie nadviazaných procesov a ich „odstrihávanie“. S modernejšími Windows sa však ich sila značne skresala a obvykle používateľom už pri problémoch tohto typu vôbec nepomôžu. Váš priečinok blokuje nejaký program, tak ako vás na to Windows upozorňuje, avšak nemusí ísť len o výhradne vám známu aplikáciu. Môžete mať zavretý napríklad Word, Excel či akýkoľvek iný softvér, pričom ich ani nevidíte zamrznuté v Správcovi úloh, ale o blokovanie sa môže starať proces, ktorý zapínajú a nesprávne ukončia. Typický príklad je napríklad aplikácia LogTransport2.exe, ktorej názov väčšine používateľov nič nepovie. Ide ale o komponent programu Adobe Acrobat a Adobe Reader, ktorý sa spúšťa pri rôznych prácach s PDF súbormi. Používateľ v Správcovi úloh vidí, že program Adobe Reader nie je zapnutý, ale neuvedomí si, že práve proces LogTransport2.exe, ktorý sa tam nachádza tiež, k nemu patrí a práve ten priečinok blokuje.

Microsoft pokročilým používateľom a administrátorom systémov ponúka mocné diagnostické a konfiguračné nástroje, známe pod názvom Sysinternals. Tento balík desiatok malých utilít si môžete stiahnuť na adrese https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip. Sú celkom zdarma, pričom o niektorých ste možno aj počuli. Najznámejšie utility z tohto balíka sú zrejme Autoruns a Process Explorer. Práve druhá menovaná utilita vám s vaším problémom pomôže.

Utilita Process Explorer

Utilita Process Explorer

Process Explorer (skrátene ProcesXP) umožňuje extrémne podrobnú správu procesov. Ide o akéhosi „Správcu úloh na steroidoch“. Umožňuje pozastavovať, ukončovať a reštartovať nielen samostatné procesy, ale aj celé stromy procesov, pričom vám vždy naservíruje poriadnu dávku detailov. Utilita má mnoho funkcií, ale pre vašu potrebu je vhodná jej schopnosť hľadať naviazanosti. Program spustite ako Správca (pravým tlačidlom myši) a následne kliknite v jeho menu na Find/Find Handle or DLL. Zobrazí sa okno, ktoré si od vás vyžiada zadanie substringu. Tu napíšte presný názov priečinku, ktorý je zamknutý a stlačte Enter. Program vám následne ukáže, ktoré procesy sú naň momentálne naviazané. Ak máte priečinok otvorený, ukáže sa vám aj proces Explorer.exe, ktorý patrí prieskumníku, ale ten môžete ignorovať. Vinníkom bude akýkoľvek ďalší proces, ktorý sa v zozname zobrazí. Meno tohto vinníka a prípadne aj jeho identifikátor (PID) si zapamätajte. Hľadanie následne zavrite a v hlavnom okne programu tento proces nájdite a kliknutím pravým tlačidlom myši ho ukončite (Kill Process). Váš priečinok už bude následne voľný a „odomknutý“ aj bez potreby reštartovania počítača.

Hľadanie naviazanosti na blokovaný priečinok

Hľadanie naviazanosti na blokovaný priečinok

Mimo odblokovania priečinkov buďte pri používaní tohto programu každopádne opatrný a rozhodne v ňom neukončujte akékoľvek procesy len tak hlava-nehlava. Na rozdiel od bežného Správcu úloh vám totiž umožní ukončiť aj systémové procesy, čo môže viesť k pádu systému a strate rozrobenej práce.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom septembrovom vydaní TOUCHIT č. 7/2016,  preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.