Otázka čitateľa: Potrebujem poradiť s obnovením rozpracovaných súborov z balíka Office. Pri práci vo Worde mi z ničoho nič program spadol a zavrel sa, čím sa mi zavrela aj zhruba hodinová práca. V minulosti som sa s pádom programu už párkrát stretol, ale doposiaľ nikdy nebol žiadny problém. Pri opätovnom spustení mi totiž Word ponúkol opravu z poslednej zálohy a aj keď občas chýbala v texte napríklad posledná veta, drvivú väčšinu práce som nikdy nestratil. Tentoraz sa to však ale nestalo. Nech robím čo robím, Word mi obnovu nijako neponúka a otvorí sa len stará verzia dokumentu bez celej hodinovej práce. Neviem teda, čo mám robiť. Je nejako možné text zachrániť, alebo je nadobro stratený?

Pre prípad pádu aplikácie alebo vypnutia počítača pri náhlom výpadku elektrického napájania sú programy balíka Microsoft Office vybavené funkciami AutoSave a AutoRecover. Princípom je, že okrem originálneho dokumentu, do ktorého sa dáta ukladajú vtedy, keď kliknete na uloženie ručne, si program ukladá text aj do záložnej kópie súboru, umiestnenej na inom mieste. Ide o súbory s príponou ASD, ktoré sa ukladajú v prípade Wordu do priečinku C:/Používatelia/Meno vášho účtu/AppData/Roaming/Microsoft/Word.

Regulárna obnova strateného obsahu súboru

Adresu si overíte vo Worde kliknutím na menu Súbor/Možnosti/Uložiť, kde sa nachádza v kolónke „Umiestnenie súboru automatického obnovenia“. Táto informácia je mimoriadne vhodná v prípade, že zlyhá funkcia AutoRecover a Word vám neponúkne opravu dokumentu zo záložnej kópie automaticky. Adresu priečinka si môžete odtiaľto skopírovať a následne ju vložiť do adresného riadka okna bežného Prieskumníka, čím sa vyhnete nutnosti zobrazovania skrytých priečinkov.

Ak daná porucha AutoRecover mechanizmu nastane a upravený súbor sa vám buď vôbec neponúka alebo sa otvára prázdny, vždy tento priečinok otvorte a jeho obsah si skopírujte niekam inam. Word totiž v prípade neobnovovania tieto súbory maže. V koreni priečinka by ste mali nájsť súbor nazvaný „Ukladanie na automatické obnovenie MENO SÚBORU.asd“, ktorý pretiahnite myšou do otvoreného okna Wordu a pozrite sa, či je dostatočne aktuálny z hľadiska vášho obsahu. Ak nie, v priečinku by ste mali nájsť takisto podpriečinok s daným názvom (v prípade, že ide o zálohy súborov, ktoré ste nikdy neuložili s menom, budú pomenované ako Dokument), v ktorom nájdete niekoľko verzií automaticky uloženého dokumentu z rôznych časov. Ak natrafíte na ten správny, dokument si skrátka normálnou cestou uložte vo Worde tak, ako ste zvyknutí.

Adresa ukladania záložných kópií dokumentu pre prípad výpadku

Ak ide o text, ktorý ste vytvárali hodinu, je takmer isté, že je jeho progres automaticky uložený v relatívne čerstvej forme (vo „veku“ nanajvýš pár minút). V základe Word ukladá svoj obsah do tohto dočasného súboru každých 10 minút (v spomenutom okne s nastavením je možné zvoliť aj menší interval).

Word je takisto poistený aj pre prípad, že súbor zabudnete uložiť omylom. Ak vytvoríte nový súbor s obsahom a následne pri jeho zatváraní kliknete, že ho nechcete uložiť, je možné ešte vašu chybu napraviť. Duplikát neuloženého súboru nájdete v priečinku C:/Používatelia/Meno vášho účtu/AppData/Local/Microsoft/Office/UnsavedFiles.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom januárovo-februárovom vydaní TOUCHIT č. 1-2/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.