Otázka čitateľa: Pokúšam sa márne obnoviť Google účet, ktorý nám zostal po zosnulom rodinnom príslušníkovi. Problémom je, že je už staršieho dáta a telefónne číslo, s ktorým bol spárovaný, už nie je funkčné. Rovnaká vec platí aj o e-maile na obnovu, ktorý bol už zrušený. Jediné, čo mám k dispozícii, je správna odpoveď na bezpečnostnú otázku. Žiaľ, nedarí sa mi s ňou uspieť. Keď ju do obnovovacieho mechanizmu Googlu zadám, formulár ju akceptuje, ale následne pokračuje k tomu, aby som zadal aj e-mail na obnovenie, pričom sa ponúka práve len ten neexistujúci. Existuje možnosť, ako obnoviť účet aj bez týchto informácií?.

Vaša situácia je pravdaže nešťastná. Po zosnulých členoch blízkej rodiny si chceme zachovať vždy čo najviac spomienok, k čomu on-line digitálna stopa rozhodne napomáha. Obzvlášť, ak je spätá s tým, že dotyčný človek mal napríklad v cloudovom úložisku mnoho fotografií a iných dát, ktoré sú pre vás cenné.

Čo sa týka automatického obnovovacieho mechanizmu, uvedomte si, že ide o automatický nástroj, z ktorého možností sa nedá nijakým zázračným trikom vymaniť. Je pravdaže možné, že v budúcnosti začne fungovať inak, pretože Google, rovnako ako iné firmy, tieto automatické mechanizmy neustále upravujú, ale v súčasnosti skrátka funguje tak ako funguje.

Vo vašom prípade však nemusí byť nič stratené.

Nasledovný postup ale musí byť zvolený podľa toho, či je daný účet vedený na reálne meno zosnulého, alebo naopak len na prezývku, ktorú s ním nie je možné jednoducho spojiť.

ČO ROBIŤ, AK JE ÚČET VEDENÝ NA REÁLNE MENO

Ak je účet vedený na reálne meno zosnulého, pomôže vám samotný Google, ktorý má na tieto situácie vytvorený špeciálny formulár.

Nájdete ho na adrese https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?hl=sk, pričom ide o tzv. „Špeciálnu požiadavku týkajúcu sa účtu zosnulého používateľa“.

Google môžete požiadať v tejto súvislosti o tri veci

  • Zmazanie účtu
  • Presun peňazí z účtu zosnulého k vám (kredit v rámci Google Play a podobne)
  • Získanie údajov (e-maily, dáta z cloudového úložiska a podobne)

Tieto požiadavky sú vždy samostatne posudzované konkrétnym zamestnancom Googlu a nie sú automatické.

Formulár Googlu na prevzatie dát z účtu zosnulého používateľa
Formulár Googlu na prevzatie dát z účtu zosnulého používateľa

Počítajte s tým, že vám bude vyhovené len v prípade, že ste blízky rodinný príslušník (otec, dcéra a podobne), pričom môže byť vyžiadaný aj súhlas iných členov rodiny. Samozrejmosťou bude odoslanie naskenovaného úmrtného listu.

Pokiaľ sa účet bude dať relatívne dobre spojiť s týmito údajmi, je prakticky isté, že vybranú možnosť z uvedeného zoznamu úspešne dosiahnete.

ČO ROBIŤ, AK JE ÚČET VEDENÝ NA PREZÝVKU

V prípade, že účet s reálnou identitou zosnulého nie je ľahké spojiť, je vhodné sa snažiť hľadať iné cesty. Konkrétne v podobe získania aspoň čiastočného prístupu k pôvodnému obnovovaciemu e-mailu a telefónnemu číslu.

Uvedomte si, že všetci sme len ľudia a pokiaľ sme slušní a rozumní, nenechávame sa v štichu ani v prípade, že sa vôbec nepoznáme.

Napríklad ak bol pôvodný e-mail na obnovu firemný a už dnes neexistuje, nebojte sa obrátiť cez bývalého kolegu na IT oddelenie danej firmy, či by ho nebolo možné na jeden deň dočasne obnoviť, na účel získania prístupov k on-line účtom. Podľa veľkosti firmy a spôsobu riešenia ich mail servera to môže byť možné.

Ak naopak išlo o e-mail na nejakej bežnej on-line službe, kde bol zrušený z dôvodu neaktivity, môže byť stále neobsadený a pôjde vám s rovnakým menom nanovo vytvoriť. Nezískate síce prístup k jeho pôvodným dátam, ale obnovovací token od Googlu alebo iných služieb naň stále dorazí.

Webová ponuka s výberom telefónneho čísla a paušálu spoločnosti Orange

Čo sa týka zrušeného telefónneho čísla, tak obvykle platí, že operátori uvoľnené čísla časom recyklujú a znovu pustia do obehu pre ďalších zákazníkov. Skúste preto na dané číslo zavolať a ak už niekomu patrí, dotyčnému skúste vysvetliť vašu situáciu. Môže mať pre vás plné pochopenie, a overovací pin, ktorý na jeho číslo Google pošle, vám bude ochotný preposlať okamžite cez SMS.

Vašu situáciu tak vyriešite a účet sprístupnite prakticky regulárnym obnovením. Google totiž nemá ako zistiť, že dané čísla a e-mailové adresy už patria niekomu inému.

Ak aj všetky tieto možnosti zlyhajú, stále skúste použiť formulár žiadosti Googlu. V niektorých prípadoch je možné majiteľa spojiť s reálnym menom, aj keď sa účet volá inak. Typicky napríklad tým, že do e-mailov chodili nejaké faktúry s reálnym menom.

Pre ďalšie informácie v súvislosti s obnovovaním dát po zosnulých príbuzných vám odporúčam aj náš článok „Ako sa pokúsiť obnoviť všetky dáta zosnulého príbuzného?“. Týka sa obnovy dát z počítačov a telefónov a môže vám byť v mnohom nápomocný.

Prečítajte si aj:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.