Otázka čitateľa: Rád by som sa opýtal na správny postup vymazávania a konfigurácie bodov obnovy na Windows 10. V rámci systémového Nastavenia túto konfiguráciu nikde nevidím a rád by som si na SSD uvoľnil miesto zmazaním starých a nepotrebných bodov.

Ručné zmazávanie bodov obnovy systému Windows je pomerne kontraproduktívne, pretože sa pripravujete o veľmi dobrú vlastnosť systému z hľadiska samoopravy. Z hľadiska kapacity disku sa nemusíte bodov obnovy nijako obávať. V základe je pre túto funkciu vyhradených 10 GB z disku, čo obvykle stačí na 3 až 5 bodov obnovy, podľa toho, aký veľký zásah do systému sa udial pri ich vytváraní.

Táto kapacita sa nikdy neprekročí. Ako v priebehu času pribúdajú nové body obnovy, systém postupne tie staršie maže.

Vyhradené miesto na disku je možné konfigurovať a nastaviť väčší alebo menší dátový priestor určený pre túto funkciu. Ak to chcete vykonať, kliknite na menu Štart a pomocou integrovaného vyhľadávania otvorte Ovládací panel. Otvorte sekciu Zabezpečenie a údržba/Obnovenie (prípadne zadajte Obnovenie do vyhľadávania v Paneli) a kliknite na možnosť „Konfigurovať nástroj Obnovovanie systému“.

Konfigurácia sa vykonáva pre každú jednotku zvlášť. V základe je zapnutá len na systémovom disku C:, ktorý myšou vyberte a stlačte tlačidlo Konfigurovať. Tu môžete jazdcom nastaviť požadovanú vyhradenú veľkosť pre túto funkciu. Zároveň tu uvidíte údaj, koľko aktuálne body obnovy na vašom disku zaberajú.

Ak chcete túto funkciu zakázať, môžete namiesto posunu jazdca kliknúť na možnosť „Vypnúť ochranu systému“. Tento krok vám však dôrazne neodporúčame, pretože vyraďujete jednu z výborných opravných možností systému, ktorá vám prináša iba osoh.

Rovnako máte možnosť kliknúť na „Odstrániť všetky body obnovenia pre túto jednotku“, ktorá všetky momentálne uložené body zmaže. Selektívna možnosť zmazania konkrétneho bodu v rámci používateľského rozhrania bohužiaľ poskytovaná nie je. Ak funkciu necháte zapnutú, ale body obnovy zmažete, v budúcnosti sa pri úpravách systému vytvoria nové.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.