Otázka čitateľa: Vediem si v programe Excel databázu kníh malej školskej knižnice, pričom pri každom zázname autora a titulu mám v samostatnom stĺpci vedený typ literatúry. Krásnu literatúru mám napríklad označenú veľkým písmenom K, zatiaľ čo náučnú zas veľkým písmenom N. Rada by som mala prehľad o tom, koľko kníh v danej kategórii mám. Neviem ale prísť na to, ako to urobiť. Zatiaľ to robím tak, že namiesto názvu titulu alebo mena autora riadky zoradím podľa kategórie a jednotlivé bunky vyznačím, čím sa mi dole v stavovom riadku zobrazí ich počet. Ako to ale robiť efektívnejšie, bez nutnosti zoraďovania?

Na počítanie textových položiek v bunkách je podobne ako pri číslach možné použiť vzorec. Slúži k tomu operátor COUNTIF, teda v preklade „počítaj ak“. Jeho použitie je veľmi jednoduché, pričom si stačí v hárku vybrať miesto, kde chcete výsledné počty zobraziť a vložiť do bunky nasledujúci vzorec:

=COUNTIF(A1:A9;“*slovo*“)

V rozpise teda príkaz znamená SPOČÍTAJ AK(bunky A1 až A9 obsahujú toto SLOVO). Vo vašom prípade teda želané slovo nastavíte na písmeno K alebo N. Umiestňuje sa do úvodzoviek, pričom ak pridáte na jeho začiatok a koniec hviezdičky, povolíte tým, aby v bunke existovalo aj niečo iné. Typicky, ak by ste chceli hľadať napríklad slovo Ryba, spočítal by sa počet buniek, ktoré toto slovo obsahujú samostatne. Ak ale zadáte slovo do hviezdičiek (*Ryba*), započítajú sa aj tie bunky, ktoré obsahujú výrazy Malá ryba.

Keďže vo vašom zozname je danej kategórii vyhradený kompletný stĺpec, zrejme by ste potrebovali, aby Excel počítal aj tie knihy, ktoré budete následne pridávať. Excel síce neumožňuje zadať do vzorca celý stĺpec, ani nastaviť hodnotu bunky od A1 až po A nekonečno, avšak v praxi je možné použiť číslo 1048576, čo je maximálny počet riadkov Excelu. Ak ide teda o stĺpec L, začínajúci s dátami na bunke číslo 2 a pokračuje do nekonečna, nastavte vzorec pre písmeno N, reprezentujúce náučnú literatúru ako:

=COUNTIF(L2:L1048576;“*N*“)

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.