Otázka čitateľa: Mám 8 TB externý disk s filmami a seriálmi, ktorý pripájam k TV. V minulosti šlo o televízor Hyundai, ktorý vyžadoval, aby titulky boli v ASCII kódovaní. Všetky tak mám uložené tak. Problémom je, že asi pred rokom som ho vymenil za nový 65-palcový Samsung, ktorý tieto titulky nezobrazuje správne a namiesto znakov č, ž, ť a podobne zobrazuje rôzne klikiháky a štvorčeky. Súbor titulkov môžem na počítači otvoriť v Poznámkovom bloku a uložiť ho s kódovaním UTF-8, čím sa problém odstráni.

Tak to aj robím, ale problémom je, že je to strašne prácne, pretože musím otvárať každý súbor zvlášť, vybrať zmenu kódovania, uložiť ho a prepísať jeho príponu z TXT na SRT. Snažil som sa hľadať rýchlejší spôsob. Na internete radia používať príkazový riadok, ale je to dosť komplexné a nezvládam to. Našiel som aj nejaké špecializované programy a on-line služby, ktoré to dokážu, ale takisto konvertujú buď len jeden súbor po druhom, alebo nanajvýš len súbory v rámci jedného priečinka (CpConverter). Môžem teda skonvertovať všetky titulky k jednej sezóne seriálu naraz, ale problém je, že napríklad pri filmoch, keď mám napríklad 200 priečinkov, kde v každom je jeden film aj s titulkami, to nejde použiť. Zas to musím robiť len po jednom. Existuje nejaký spôsob ako skonvertovať titulky hromadne tam kde sú?

To, že ste nemali úspech so špecializovanými programami na túto úlohu, ktorých očividne nie je veľa a nie sú príliš vyspelé, vôbec nevadí. Existujú totiž pokročilé a vyspelé programy na prácu s textovými súbormi či zdrojovým kódom, ktoré takéto konverzné funkcie obsahujú a často sú veľmi prepracované.

Presne to, čo hľadáte, obsahuje v rámci integrovanej funkcie pokročilý textový editor PSPad, ktorý si môžete aj plne v slovenčine stiahnuť na adrese www.pspad.com.

Program je celkom zdarma a bez obmedzení, pričom si ho môžete stiahnuť buď vo forme na inštaláciu, alebo ako prenosnú bezinštalačnú verziu, ktorú stačí rozbaliť do ľubovoľného priečinka.

PSPad je veľmi pokročilý a už celé dekády vyvíjaný textový editor s obrovským množstvom funkcií, ktoré pravdaže môžete preskúmať, avšak pre vás je relevantná jeho funkcia konverzie znakovej súpravy, ktorú spustíte cez menu Kódová stránka/Hromadná zmena kódovania.

Otvorí sa samostatné okno, kde zadajte zdrojový priečinok. Všimnite si, že je možné zaškrtnúť možnosť „Vrátane podpriečinkov“, čo je mimoriadne cenné. Vyberte teda napríklad váš priečinok „Filmy“, alebo celý mediálny disk (napr. D:\), pričom zaškrtnite aj prehľadávanie podpriečinkov.

Do políčka „Maska“, ktoré sa nachádza hneď pod ním, zadajte výraz: *.srt

Ten značí, že si prajete hľadať všetky súbory s príponou SRT, čo sú práve titulky, pričom hviezdička značí, že môžu mať ľubovoľný názov. Všetky ostatné súbory s inou príponou sa budú ignorovať.

Políčko „Zdrojová kódová stránka“ značí vstupné kódovanie, ktoré môžete vybrať, ale je lepšie, keď len zaškrtnete políčko „Automatická detekcia“. Bude tak rozpoznané všetko správne a nebude robiť žiadny problém napríklad to, že už mnoho súborov ste si do UTF-8 prekonvertovali ručne.

Pokročilý textový editor PSPad a jeho hromadná konverzia znakovej sady
Pokročilý textový editor PSPad a jeho hromadná konverzia znakovej sady

Následne už len stlačte tlačidlo „Načítať zoznam súborov“ a sledujte program, ako bude hľadať a umiestňovať do zoznamu všetky SRT súbory, ktoré na vybranej lokalite nájde. Budete vidieť, že nájde naozaj všetky, nech sú v akomkoľvek podpriečinku, pričom uvidíte aj to, aké kódovanie v nich rozpoznal.

Akonáhle je hľadanie dokončené a stovky súborov vidíte v zozname, kliknite na výber výstupnej kódovej stránky, kde nastavte „Unicode UTF-8 no BOM (65001)“ a kliknite na tlačidlo „Spustiť konverziu“.

Súbory sa neprepíšu, ale uložia ako nové prekonvertované kópie do priečinka s prívlastkom .out (teda výstup). Ak ste teda nechávali konvertovať súbory z priečinku D:\Filmy, pribudne vedľa neho priečinok D:\Filmy.out so všetkými prekonvertovanými titulkami. Nemusíte sa ale báť, presun titulkových súborov na správne miesta bude jednoduchý, pretože out priečinok si zachováva celú priečinkovú štruktúru.

Priečinok out skrátka otvorte a skontrolujte, napríklad prehraním na TV, či sú titulky skonvertované do funkčného stavu a nepotrebujete napríklad konverziu do „UTF-8 s BOM“. Ten je v základe totožný, ale na začiatok súboru pridáva reťazec, ktorý niektorým zariadeniam pomáha spoznať, že nasledovaný obsah je práve v UTF-8.

Ak je všetko v poriadku, obsah priečinka D:\Filmy.out si označte myšou a skopírujte alebo pretiahnite do priečinka D:\Filmy, pričom potvrďte prepis. Všetky SRT súbory na správnych miestach a priečinkoch sa prepíšu.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.