Otázka čitateľa: Mám viacero dokumentov vytvorených v programe Microsoft Word a PowerPoint (2013), ktoré sú plné obrázkov. Chcel by som si z nich tieto obrázky hromadne vyexportovať, ale túto možnosť som v programe nikde nenašiel. PowerPoint síce export do JPG a PNG umožňuje, ale pri ňom ukladá snímky celých hárkov prezentácie, nie jednotlivé obrázky. Jediná možnosť ako obrázky môžem exportovať je kliknúť na ne pravým tlačidlom a ukladať ich postupne po jednom. S pribúdajúcim počtom súborov to však začína byť neúnosné. Je nejaká možnosť ako obrázky z týchto programov hromadne uložiť, podľa možností v nezmenenej kvalite?

Takýto hromadný export obrázkov tieto programy neumožňujú, čo však vzhľadom na ich povahu ani nie je príliš zvláštne. Predsa len ide o operáciu, ktorá sa pri práci s takýmito dokumentmi príliš nepredpokladá. To však neznamená, že to nie je možné rýchlo a ľahko urobiť maličkým „podvodom“.

Na rozdiel od starých súborov DOC a PPT, ktoré boli uzavretým štandardom, sú aktuálne súbory DOCX a PPTX z hľadiska formátu otvorené. Prvý raz sa začali používať prioritne vo verzii Office 2007 a  je tomu tak až dodnes. Ide o formát Office Open XML, ktorý je založený na XML formátovaní a zložený z viacerých súborov. Ich špecifikom je, že sú v rámci tohto formátu skomprimované klasickým komprimačným algoritmom vo formáte ZIP.

Ak máte na svojom počítači nainštalovaný nejaký komprimačný program, ako napríklad 7ZIP či WinRAR, kliknite na zvolený súbor Wordu alebo PowerPointu pravým tlačidlom myši a v menu Otvoriť v programe zvoľte jednorazové otvorenie touto aplikáciou. Alternatívne môžete program 7ZIP alebo WinRAR otvoriť samostatne a súbor doň jednoducho pretiahnuť myšou.

Pokiaľ komprimačný program nainštalovaný nemáte, môžete použiť ten integrovaný vo Windows. Je však nutné zmeniť príponu súboru. Otvorte akýkoľvek priečinok a v hornom menu Zobraziť zaškrtnite políčko Prípony názvov súborov. Následne už uvidíte, že vaše dokumenty Wordu budú končiť na DOCX a súbory PowerPointu na PPTX. Príponu zmeňte na ZIP a súbory otvorte.

Či už dokumenty otvoríte pomocou samostatného komprimačného programu alebo integrovanej súčasti Windows, zbadáte, že súbory balíka Office sú v skutočnosti tvorené množstvom samostatných súborov a priečinkov. V rozbalenom dokumente Wordu nájdete všetky obrázky uložené v priečinku word/media. Stačí si ich skopírovať niekam inam. V prípade útrob dokumentov PowerPointu ich nájdete v priečinku ppt/media.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom októbrovom vydaní TOUCHIT č. 8/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.