Zrýchliť používanie Excelu pri bežných činnostiach nevyžaduje znalosti experta.

No sú isté záležitosti, o ktorých mnohí nevedia a pritom sú veľmi jednoduché. Opäť sme vyberali také, ktoré sa naučíte hneď a navyše ich tak ľahko nezabudnete.

Výber oblasti

Kliknutím na horný roh tabuľky vyberiete všetky údaje v aktuálnom hárku. Je to pohodlné najmä, ak potrebujete kopírovať rozmernejšie dáta.
Možno ste si všimli, že pri manuálnom výbere oblastí tabuľky sa pri pohybe kurzora mierne pozastaví na jej konci. Takto vyberiete ručne aj rozsiahle oblasti s veľkým počtom riadkov a kurzor vám „neujde“ o desiatky stĺpcov nižšie.

vyber_xls

Hromadné otváranie

Tento typ nefunguje pri všetkých súboroch, no pri súboroch kancelárskeho balíka áno. Stane sa občas, že potrebujete hromadne otvoriť viac excelovských tabuliek. Stačí ich v Prieskumníkovi označiť a stlačením klávesu Enter sa otvoria všetky súbory naraz. Rýchle a účinné, na rozdiel od klikania a minimalizovania postupne otváraných tabuliek.

hromadne

Prepínanie medzi Zošitmi

Rýchle prepínanie medzi otvorenými zošitmi je možné klávesovou skratkou Ctrl + Tab. Funguje vtedy, ak máte aktívny zošiť. Vtedy sa po stlačení tejto kombinácii klávesov budú medzi sebou prepínať len otvorené excelovské zošity.

Prepínanie medzi Hárkami

Na to aby, ste sa prepli medzi hárkami, nepotrebujete klikať myšou na ich ušká v spodnej časti okna. Klávesmi Ctrl + PageDown sa budete medzi hárkami prepínať podľa toho, ako sú zoradené.

Rýchlejšie šípky

Podobný tip na zrýchlenie presunu medzi bunkami nevyžaduje nič neobvyklé. Bežne sa pohybujete po bunkách šípkami, no v prípade dlhých tabuliek to nebude príliš rýchle. Klávesom Ctrl a stlačením šípky v požadovanom smere budete presúvať kurzor k začiatku alebo koncu tabuľky. Tiež aj k novým formátovaním značkám. Ak ste si teda v tabuľke spravili odlíšené riadky a je vlastne z vášho pohľadu štruktúrovaná, tak sa budete pohybovať medzi týmito čiastkovými štruktúrami. Tento tip môžete vyskúšať aj s klávesom Shift na rýchle označovanie.

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.