Zvýšenie hlasitosti tichých videí nielen na YouTube