Spomalenie hier pri Windows 11 a riešenie situácie