Oplatí sa počítač či inú elektroniku vypínať „na noc“ zo zásuvky?