Čo robiť, ak sa pri štarte počítača zobrazuje chyba BCD a error 0xc0000034