Čo robiť, ak sa pri otváraní webových stránok otvárajú iné, nesúvisiace stránky?