Existuje niekoľko spôsobov.

Licenčný kľúč k systému zadávate najčastejšie vtedy, keď ho inštalujete z fyzického média. Kópia Windows 10 a 11 je oficiálne dostupná na internete, no treba ju aktivovať. Pri kúpe počítača s týmto operačným systémom máte tzv. digitálnu licenciu. Tá je spojená s hardvérom alebo vaším účtom v službe Microsoft 365. O oba postupy sa podelil web ghacks.net.

Sú ale situácie, kedy budete chcieť poznať kľúč k systému. Bežne ho totiž nepoznáte, ak používate digitálnu licenciu a nedali ste si za úlohu tento kľúč nájsť. Prvý postup je cez príkazový riadok. Nájdete ho v ponuke Štart a treba ho spustiť v režime správcu.

Vložte do neho tento reťazec: wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey a stlačte Enter. Zobrazí sa 25-miestny kľúč k systému.

Druhý postup vedie cez spustenie Visual Basic Scriptu, ktorý spustí váš systém zo súboru. Otvorte Poznámkový blok a vložte do neho tieto riadky:

Set WshShell = CreateObject(„WScript.Shell“)

MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead(„HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId“))

Function ConvertToKey(Key)

Const KeyOffset = 52

i = 28

Chars = „BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789“

Do

Cur = 0

x = 14

Do

Cur = Cur * 256

Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur

Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255

Cur = Cur Mod 24

x = x -1

Loop While x >= 0

i = i -1

KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput

If (((29 – i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then

i = i -1

KeyOutput = „-“ & KeyOutput

End If

Loop While i >= 0

ConvertToKey = KeyOutput

End Function

Uložte súbor tak, aby mal príponu vbs. V rozbaľovacom zozname, kde je napísané Textové dokumenty vyberte položku Všetky súbory. Potom aj názov súboru s príponou vbs bude akceptovaný a nevloží sa zaň prípona txt.

Vytvorený súbor dvojklikom spustite a k dialógovom okne sa zobrazí licenčný kľúč. Stlačte Ctrl + C ako klávesovú skratku na kopírovanie a kľúč sa skopíruje do schránky. Teraz si ho môžete uložiť do vami vybranej aplikácie alebo poznámok.

Zdroj: ghacks.net

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.